Lydia

Ansatte kan melde inn feil og mangler som ikke er akutte  via Lydia behovsmeldinger.

(Lenken fungerer kun internt på NMBU)

Published 14. november 2016 - 10:28 - Updated 26. February 2018 - 10:29