Felt - sikker jobbanalyse

Sikker jobb analyse (SJA) på feltarbeid

Innmelders fornavn
Innmelders etternavn
Innmelders epostadresse
Telefonnr, helst mobilnr til innmelder

Evaluer inntil tre risikofylte aktiviteter på feltarbeidet og foreslå tiltak (kan skrives i word før det limes inn)

JaNeiUaktuelt
Er det behov for egen sikkerhetsinstruks for feltarbeidet?
Har deltagerne forskriftsmessig opplæring og sertifikater for oppdraget de skal utføre?
Er verneutstyr vurdert?