Oppfølging avvik

Oppfølging av avvik

Navn på den som fyller ut oppfølging av hendelse (HMS Koordinator/Adminstrasjonssjef)
Ansatt/student 1
:
Beskriv hva som har skjedd
Beskriv oppfølging og tiltak
Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet skal meldes. Du kan lese mer om dette her.
Politi og arbeidstilsyn skal varsles ved "alvorlig skade": 1. Hodeskade/hjernerystelse med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser 2. Skjelettskade (unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær) 3. Indre skader (skader på indre organer som lunger, nyrer, milt osv.) 4. Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike) 5. Forgiftning (med fare for varige helseskader), for eksempel hydrogensulfid-forgiftning 6. Bevissthetstap på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som f. eks. oksygenmangel 7. Forbrenning, frostskade eller etseskade (alle fullhudsskader (3. grad) og/eller delhudsskader (2. grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet, samt alle delhudsskader større enn 5% av kroppsoverflaten 8. Generell nedkjiøling (hypotermi) 9. Skade som krever sykehusbehandling, unntatt enklere poliklinisk behandling
Risikovurdering skal gjøres når det har vært personskade eller når nestenulykken kunne ha ført til store konsekvenser for liv, helse eller miljø. Riskanalyser finner du her: https://iksentral.no/login/?gotoUrl=%2F
Kopi av skjema skal lagres på Sak "Oppfølging av avvik" i p360. En kopi skal også lagres på den ansattes personalmappe.