Melde avvik

Melde avvik

Takk for at du hjelper oss med å få vite om ulykker og nesteulykker som  skjer på universitetet. I tillegg når arbeids- og opplæringsmiljøet ikke er i overensstemmelse med lover, forskrifter og NMBUs egen målsetning på området. Dette gjør at vi lettere kan jobbe for et ennå sikrere universitet. Kopi av meldingen sendes på mail til deg, instituttet og HMS sentralt.

 

Melders fornavn
Melders etternavn
Melder er student eller ansatt?
Melders epostadresse
Telefonnr, gjerne mobilnr til melder
:
Kort beskrivelse av hva som har skjedd.
Beskriv oppfølging og strakstiltak