Feltkort faglig ansvarlig

Feltkort for faglig ansvarlig

Innmelders fornavn
Innmelders etternavn
Innmelder er student eller ansatt?
Innmelders epostadresse
Telefonnr, helst mobilnr til innmelder
Pårørendes navn, telefonnr
Om reisen
Om oppnevnt