HMS rapportering

Her finner du lenke til HMS-skjemaene du kan rapportere på.

Avviksrapportering

Reiseregistrering

Feltkort faglig ansvarlig

Feltkort deltaker

Sikker jobb-analyse feltarbeid

Ved spørsmål eller problemer: ta kontakt med Gro Holter

Published 25. september 2013 - 9:20 - Updated 1. november 2017 - 12:14