Meny
Provet Cloud
Aktuelt Provet Cloud

Målsetninger med nytt journalsystem

 • Dyresykehuset smådyr, smådyrklinikken
  Foto
  Håkon Sparre

Ved at Veterinærhøgskolen har valgt Provet Cloud som sitt nye journalsystem, håper instituttleder Andreas Haga på en lettere hverdag i klinikkene, økt pasientsikkerhet og bedre økonomisk oversikt.

Målsetninger med nytt journalsystem

Provet Cloud er et journalsystem som blant annet skal lette arbeidet og sørge for bedre samhandling.

- Gjennom at kommunikasjonen mellom oss blir bedre, vil også pasientsikkerheten styrkes. Journalsystemet gir oss muligheten til både å legge inn arbeidsoppgaver og å dokumentere at det har blitt gjort. Slik kvalitetssikrer vi arbeidet vårt, sier instituttleder ved Institutt for Sports- og familiedyrmedisin, Andreas Haga.

Provet Cloud gir også en bedre økonomisk oversikt.

- Vi får en mye bedre kontroll over økonomien med et prissystem som gir en oppdatert oversikt over inntekter og utgifter, og vi sikrer at tjenester prises riktig. Vi kan også få ut statikk på en enkel måte, sier Haga.

De ansatte har lenge etterspurt en mulighet for å søke opp gamle pasientdata. Det vil man nå få. Systemet er bygd opp slik at man også kan ta ut større datasett til forskning. 

- Det vil bli enkelt å søke i databasen etter historisk statistikk over pasienter og behandlinger som har blitt utført, sier Haga.

 


Målsetninger med nytt journalsystem

 • Øke pasientsikkerheten
  - Bedre mulighet for sikker medisinering ved at dette ordineres og dokumenteres kun innen ett system
  - Sikre kommunikasjon innad og utad
  - Samle informasjon oversiktig og på ett sted slik at man kan ta sikre behandlingsvalg
 • Håndtering av pasientdata
  - Sikre at klinisk informasjon generert av klinikkdriften er komplett og enkelt søkbart slik at den kan benyttes til retrospektive undersøkelser.
 • Mer effektivitet, frigjøring av ressurser
  - Bedre kommunikasjon, oversikt og forutsigbarhet
  - Dette kan føre til bedre samhandling mellom kliniske spesialiteter og profesjoner
  - Frigjøre ressurser som igjen kan brukes til undervisning og til å effektivisere klinikkdrift
 • Økonomi
  - Sikre oversiktlig prisstruktur og at tjenester prises riktig
  - Gi kontinuerlig, oppdatert oversikt over inntekter og utgifter
  - Dette skal igjen gi mulighet til å styrke klinikkdriften
 • Kundeopplevelse
  - Ved å fremme oversikt og kommunikasjon, sikre at Dyresykehuset ved Veterinærhgskolen utad fremstår som kundevennlige og profesjonelle.
Published 14. February 2020 - 14:42 - Updated 14. February 2020 - 14:47