Aktuelt Provet Cloud

Målsetninger med nytt journalsystem

Målsetninger med nytt journalsystem

Ved at Veterinærhøgskolen har valgt Provet Cloud som sitt nye journalsystem, håper instituttleder Andreas Haga på en lettere hverdag i klinikkene, økt pasientsikkerhet og bedre økonomisk oversikt.

Sider