Provet Cloud

Provet Cloud

Filer i arkiv

Nytt journalsystem for Veterinærhøgskolen

Informasjon om det nye systemet

Journalsystemet Provet Cloud går live

Journalsystemet Provet Cloud går live

Søndag 7. juni tar SportFaMed i bruk det nye journalsystemet Provet Cloud.

Testing av systemet

Testing av systemet

I uke 20 og 21 starter omfattende testing av systemet

Juridiske hensyn ved innføring av nytt journalsystem

Juridiske hensyn ved innføring av nytt journalsystem

Arbeidet med å innføre nytt journalsystem har mange, og for de aller fleste, usynlige sider. Det viktigste er jo at det fungerer. Men det må også være lovlig, og hva betyr egentlig det?

Nyttige funksjoner i Provet Cloud

Nyttige funksjoner i Provet Cloud

Det nye journalsystemet har bedre funksjonalitet enn det gamle på flere områder.

Målsetninger med nytt journalsystem

Målsetninger med nytt journalsystem

Ved at Veterinærhøgskolen har valgt Provet Cloud som sitt nye journalsystem, håper instituttleder Andreas Haga på en lettere hverdag i klinikkene, økt pasientsikkerhet og bedre økonomisk oversikt.

Nytt journalsystem forsinket

Nytt journalsystem forsinket

Innføringen av Dyresykehusets nye journalsystem, Provet Cloud, blir forsinket.

Systemet som skal erstatte dagens løsning, heter Provet Cloud og er et effektivt, skybasert system.

Kontaktinformasjon:

Senior prosjektleder og arkitekt Per Storjord
per.storjord@nmbu.no,


Clara Maria Osnes Jalland
Seniorrådgiver

Foto
NMBU

Provet Cloud

Filer i arkiv

Nytt journalsystem for Veterinærhøgskolen