Provet Cloud

Provet Cloud

Filer i arkiv

Nytt journalsystem for Veterinærhøgskolen

Informasjon om det nye systemet

Målsetninger med nytt journalsystem

Målsetninger med nytt journalsystem

Ved at Veterinærhøgskolen har valgt Provet Cloud som sitt nye journalsystem, håper instituttleder Andreas Haga på en lettere hverdag i klinikkene, økt pasientsikkerhet og bedre økonomisk oversikt.

Nytt journalsystem forsinket

Nytt journalsystem forsinket

Innføringen av Dyresykehusets nye journalsystem, Provet Cloud, blir forsinket.

Systemet som skal erstatte dagens løsning, heter Provet Cloud og er et effektivt, skybasert system.

Kontaktinformasjon:

Senior prosjektleder og arkitekt Per Storjord
per.storjord@nmbu.no,


Clara Maria Osnes Jalland
Seniorrådgiver

NMBU har valgt Provet Cloud som sitt journalsystem i tråd med digitaliseringsprosessen universitetet er i gang med.
Foto
NMBU

Sider