Omstillingsportal

Ingen ansatte skal sies opp som følge av omorganiseringen av NMBU. De aller fleste medarbeidere vil utføre de samme oppgavene som de gjør i dag, mens enkelte andre kan få mindre eller større endringer i sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder. For de medarbeiderne som vil få endringer i sine oppgaver, skal nærmeste leder gjennomføre samtale med den enkelte før innplassering i stilling. Det vil bli utarbeidet mer detaljert informasjon om hvilke medarbeidergrupper som blir direkte berørt av omorganiseringen og når de kan forvente at innplassering i ny organisasjon er klart.

Informasjon om bakgrunnen til omorganiseringsprosessen finner du her.

Published 23. mai 2016 - 14:47 - Updated 20. mars 2017 - 8:49