Omorganiseringen frem til vedtak 2016

NMBUs allmøte i vitenparken den 25.1.2016. Til høyre i bildet ser vi utvalgsleder Tom Colbjørnsen
Omorganiseringen frem til vedtak 16.06.2016

Tidsplan for prosessen fram til styrevedtaket 16. juni

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

Styremøte

Styrevedtak om omorganisering.

Allmøte

Faglig workshop

Workshop 1 – faglig organisering

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

Faglig workshop

Workshop 2 -faglig organisering

Styremøte

Styresak: Beslutning om prosess for omorganiseringen

Administrativ workshop

Workshop 1 i administrativ organisering

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

Faglig workshop

Workshop 3 i faglig organisering

Administrativ workshop

Workshop 2 i administrativ organisering

Styremøte

Styresak: Beslutning om styring og ledelse

Administrativ workshop

Workshop 3 i administrativ organisering

Faglig workshop

Workshop 4 i faglig organisering

Høring

Høringsdokument ferdigstilt

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

Allmøte

Høringsfrist

Høringsfrist

Høring

Diskusjon i ledergruppene

Høring

Ferdigstilling av saksdokument

Høring

Saken sendes styret

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

RUL

Behandling i RUL-møte.

26/04

Styremøte

Styresak: Behandling omorganisering

RUL

Behandling i RUL-møte.

Allmøte for studenter

Arabidopsis 12.15-14.00

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

RUL og UAL

Behandling i felles RUL- og UAL-møte.

26/04

Allmøte for ansatte

Streames.

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

RUL og UAL

Behandling i felles RUL- og UAL-møte.

26/04

Utsending av styrepapirer

Styresak: Behandling omorganisering

IDF

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

Styremøte

Styresak: Beslutning om organisering av hele NMBU

Allmøte

Orientering fra styremøtet 16. juni

Nyheter fram til styrevedtaket 16. juni

Allmøte på begge campus 22. juni

Allmøte på begge campus 22. juni

Vi inviterer ansatte og studenter til allmøte 22. juni på begge campus. Allmøtet er også denne gang viet omorganiseringen.

Endringer i UH-loven

Endringer i UH-loven

Fra 1. juni endres UH-loven slik at hovedmodellen er ansatt rektor og at departementet utpeker eksternt styremedlem som styreleder.

Siste nytt om omorganiseringen

Siste nytt om omorganiseringen

Kartleggingssamtaler med ledere i organisasjonen er i gang, sju konstituerte dekaner er utpekt og mandater for instituttene og instituttlederne er i noen grad endret og tilpasset overgangsperioden.

Overgangsordninger - dekaner konstituert

Overgangsordninger - dekaner konstituert

På bakgrunn av vedtaket i styremøtet 16. juni har rektor konstituert sju dekaner for perioden fram til 31. desember 2016. For samme periode er det utarbeidet mandat for de konstituerte dekanene og endringer i mandat for instituttlederne og –styrene.

Faglig og administrativ organisering av NMBU

Faglig og administrativ organisering av NMBU

Etter vedtaket i universitetsstyremøtet 16. juni får NMBU sju faglige enheter fra 2017.

 

Engasjer deg!

NMBU omorganiserer, og endringene berører oss alle. Du har mulighet til å være med å påvirke prosessen ved å:
- Delta på møter ved din enhet
- Gi innspill gjennom din leder
- Engasjere deg gjennom egen tjenestemannsorganisasjon
- Diskutere med kolleger her