Veiledning

Litteratur

Nyttige nettisder

Praktiske eksempler

  • Se og les intervju om hvordan William Warner benytter videofeedback i arbeidet med tilbakemeldinger til studenters skriftlige arbeider her ved NMBU.

  • Se hvordan UiA benytter videofeedback som pedagogisk virkemiddel for å heve kvaliteten på veiledning og tilbakemelding på skriftlige arbeider.
Published 16. juli 2015 - 15:48 - Updated 5. oktober 2015 - 14:30