Digital verktøykasse for deg som underviser

Canvas

Canvas er NMBUs læringsplattform og det digitale læringsmiljøet for studenter og undervisere. Canvas gir mulighet til kommunikasjon og interaksjon mellom student-lærer og student-student. 

Læringssenteret kan hjelpe deg med opplæring og bruk av av systemet. Send en henvendelse til canvas@nmbu.no.

Logg inn på Canvas

Respons- og interaksjonsverktøy

NMBU har per i dag ikke lisenser på såkalte studentresponssystemer (SRS), altså systemer/apper som lar studentene svare på polls, spørsmål osv. med mobilen.

Zoom, Panopto og Canvas har imidlertid innebygde interaksjonsverktøy som polls, quiz og chat som vi oppfordrer dere til å ta i bruk. I tillegg har alle ansatte og studenter tilgang til Microsoft Forms og Microsoft Whiteboard gjennom Office-pakken. I Forms kan du lage spørreundersøkelser og quiz. I Whiteboard kan man ha en felles "oppslagstavle" som de som du deler lenken med, kan skrive på sammen. Den kan fungere godt for felles brainstorming f.eks.

Det er personvernmessige tiltak som må ligge til grunn for bruk av programvare/apper/systemer som ikke er en del av NMBUs systemoversikt eller som ikke ligger tilgjengelig for nedlasting i Software Center. Vi oppfordrer til varsomhet ved å ta i bruk gratisprogrammer utenfor NMBUs programvareportefølje i undervisning, med tanke på retningslinjer knyttet til GDPR.

Samarbeidsverktøy

Samskrive i dokument - Office 365
Å samskrive i et dokument er mye bedre enn å måtte lagre og endre utallige versjoner. Her finner du framgangsmåte.
Se veileder for hvordan du oppretter et samskrivingsdokument med Office 365 i Canvas.

Teams
Teams er NMBUs samarbeidsplattform hvor du kan dele filer og annet innhold, chatte/ha en samtale, avholde møter med eller uten video, og med et stort antall deltakere. Studenter har også mulighet til å bruke Teams.

Video

Eget opptaksstudio med green screen
På Læringssenteret har du mulighet til å gjøre opptak i studio, med eller uten grønnskjerm. Grønnskjermen gir mulighet til å kunne bruke ulike bakgrunner, hva enn du måtte ønske.

Vi har også et mindre studio, med plass til max. 4 personer. Mini-studio kan eksempelvisbrukes av deg som ønsker å lage video på egen maskin, og trenger et rom hvor du kan sitte uforstyrret, ha god belysning og god lyd. 

Skjermopptak/lage video på egen maskin
Med Panopto har du mulighet til å lage videoer med å ta opp det som foregår på skjermen. Logg inn med din NMBU brukar. Her kan du finne mer informasjon og framgangsmåte.

Opptak av forelesninger
I utvalgte rom er det mulighet for å gjøre opptak av forelesning. Her kan du lese mer om hvordan dette fungerer og hvordan du går frem for å bestille opptak.

Bistand med opptak/videoproduksjon 
Læringssenteret har et produksjonsteam som kan bistå med videoproduksjon og etterarbeid. Ta kontakt med oss.
Merk at vi prioriterer video laget for undervisningsformål.

Redigeringsverktøy for video
Panopto, som er NMBUs videosystem, har et innebygdredigeringsverktøy som lar deg klippe ut sekvenser i videoen. Har du behov for mer avansert redigering kan du bruke Hitfilm Express som er en gratistjeneste som er tilgjengelig i Software Center. Skal du redigere mye video bør du vurdere å leie lisens på Adobe Creative Cloud, hvor du har tilgang til tjenesten Adobe Premiere Pro. Kontakt IT for å få tilgang på programvare. Læringssenteret kan gi deg en innføring i bruk av programvare.

Podcast

Har du en idé til en podcast, eller kunne tenke deg å bruke det som en del av undervisningsopplegget? Vi kan hjelpe deg med teknisk utstyr og veiledning i produksjonen.

Nettskjemaløsninger

Nettskjema
Tjenesten er driftet og utviklet av UiO, og alle NMBU-ansatte og studenter har tilgang til å bruke tjenesten. Brukerstøtte finner du på UiO sine sider.

Forms - Office 365
Du kan også benytte Forms, som du finner når du logger på office.com.

Machform - form.nmbu.no
Alle ansatte har tilgang til Machform, som er et alternativ til Nettskjema. Du må være koblet på NMBUs nett for å benytte tjenesten. 

Formidling

NMBUs designhåndbok
Her finner du retningslinjer og veiledning i bruk av NMBUs visuelle profil, og maler til f.eks powerpoint.

NMBUs fotoarkiv
Her finner du mange flotte bilder tatt av NMBUs fotografer som du kan laste ned og bruke. Husk å sjekke hvem som skal krediteres - det gjør du ved å velge fanen Origin når du har klikket på et bilde.

Pixabay
Pixabay er et bildearkiv hvor du kan laste ned og bruke bilder uten lisens. 

Flickr
På Flickr kan du laste ned bilder som ikke er hefta med copyright. Pass på å dobbelsjekke hva slags lisens bildet ligger under før du bruker det.

Nettmøter

Zoom
Zoom kan brukes til både videomøter og digital undervisning. Programmet har også innbygde verktøy som gir mulighet for å aktivisere studentene, slik som breakout rooms for gruppearbeid, polls for avstemminger, quiz og annotering. Har du en presentasjon i f.eks PowerPoint, kan du vise denne via skjermdeling. 
Vi anbefaler å laste ned Zoom-programmet til egen PC. Det kan du gjøre via NMBUs nettportal for Zoom. Se også brukerveiledning på NMBUhjelp.

Microsoft Teams
Alle NMBUs ansatte og studenter har tilgang til Teams. Her kan du chatte, dele innhold, ha video/lydsamtaler og nettmøter. 
Les mer om Teams på NMBUs supportsider, eller finn ut mer om hvordan det fungerer på Microsofts egne supportsider.
Du kan sette opp et nettmøte fra kalenderfunksjonen i Outlook. Personene du sender møteinvitasjonen til vil ha mulighet til å delta i nettmøtet - også deltakere utenfor NMBU.

Undervisningsrom

Undervisingsromoversikt på intranett
Her finner du informasjon om hva slags utstyr som er tilgjengelig i rommet, møbleringsplan, antall plasser, mulighet for opptak osv.

Oversikt over rom med mulighet for opptak
Det er bare utvalgte rom som har nødvendig utstyr for streaming og opptak, og her finner du oversikt over hvilke rom.

TimeEdit - bookingsystem
Timeedit er NMBUs time- og romplanleggingsverktøy. Dersom du ønsker å reservere rom sender du en forespørsel til timeplan@nmbu.no. Studenter har mulighet til å reservere grupperom direkte i TimeEdit. 

SMART podium - den digitale tavlen
Smart podium er en interaktiv skjerm med touchfunksjon som tillater deg å skrive og å tegne ved bruk av en intelligent penn. 

Smart podium fungerer som en vanlig PC-skjerm, og du kan bruke PowerPointene dine på akkurat samme måte som du er vant med, men du får i tillegg mulighet til å tegne og skrive direkte inn i PPT'en (eller det du måtta ha på skjermen). Du kan selvsagt også bruke SMART podium som et whiteboard. Du kan lagre det du har skrevet/tegnet, slik at du kan dele det med studentene i etterkant.

Ta kontakt med oss dersom du trenger en innføring i bruk.

Mikrofoner i undervisingsrom
Nesten alle undervisningsrom er utstyrt med mikrofoner. Bruker du myggmikrofonene må du huske å sette de på lading etter bruk. 
Vi oppfordrer deg til å melde fra til it@nmbu.no dersom du oppdager feil med mikrofonene (eller annet teknisk utstyr).

Catchbox
Catchbox er en litt annerledes mikrofon som du kan kaste rundt i rommet og som kan bidra til å skape litt god stemning i salen og kanskje senke terskelen for å snakke høyt i klassen? Vi har en du kan låne, ta kontakt med oss.

Published 6. mars 2020 - 10:43 - Updated 19. september 2022 - 15:28