Digital verktøykasse for deg som underviser

  • Bildene er fra en workshop i emnet EDS312 Research methods, som er et obligatorisk metodekurs for studentene på Noragrics tre masterprogrammer.  Emnet for workshop'en var deltakerbasert aksjonsforskning. Studentene på bildene jobber med bruk av ulike tegnede diagrammer i fokusgruppediskusjoner. Diagrammer er et verktøy for å la deltakere i en studie få mer innflytelse i datainnsamling og analyse.
    Foto
    NMBU

På denne siden har vi forsøkt å samle de digitale ressursene du som underviser har tilgjengelig gjennom NMBU, men presenterer også noen tips til verktøy som du kan vurdere å ta i bruk i undervisningen.

Digital verktøykasse for deg som underviser

Canvas

Canvas er NMBUs læringsplattform og det digitale læringsmiljøet for studenter og undervisere. Canvas gir mulighet til kommunikasjon og interaksjon mellom student-lærer og student-student. 

Logg inn på Canvas

Respons- og interaksjonsverktøy

Mentimeter
Med Mentimeter kan du du lage polls, quizzer og ordskyer hvor responsen avgis umiddelbart og presenteres visuelt i grafer o.l.
Du kommer ganske langt med gratisversjonen, men merk at du har et begrenset antall avstemminger og quizzer du kan opprette.
Tilgjengelig som app.

Kahoot
Quiz-verktøyet Kahoot har et mer utpreget konkurranseelement ved seg, hvor deltakerne kjemper om å svare korrekt fortest mulig. Et verktøy som er like populært i festlig lag som i undervisning. 
Gratisversjonen kan fint benyttes, men med betalingsversjon blir langt flere funksjoner tilgjengelig.
Tilgjengelig som app.

SlidoSocrative og Poll Everywhere er også eksempler på responsverktøy man kan bruke, men merk at gratisversjonene er relativt begrenset.

Samarbeidsverktøy

Samskrive i dokumenter - Office 365
Å samskrive i et dokument er mye bedre enn å måtte lagre og endre utallige versjoner. Her er finner du fremgangsmåte.
Se veileder for hvordan du oppretter et samskrivingsdokument med Office 365 i Canvas.

Teams
Teams er NMBUs nye samarbeidsplattform hvor man kan dele filer og annet innhold, chatte/ha en samtale, avholde møter med eller uten video, og med et stort antall deltakere. Studenter har også mulighet for å bruke Teams.

Padlet
Padlet er en digital tavle hvor man kan legge til tekst, bilder, lenker, filer, nettsider m.m. Kan fungere som et godt verktøy i en workshop, idemyldring, gruppearbeid osv.

Video

Eget opptaksstudio med green screen
På Læringssenteret har du mulighet til å gjøre opptak i studio. Vi har også en grønnskjerm som gir muligheten til å legge på hva du skulle ønske av bakgrunn. 

Skjermopptak
I MyMediasite har du mulighet til å lage videoer ved å ta opp det som foregår på skjermen. Logg inn med din NMBU bruker. Her kan du finne mer informasjon og fremgangsmåte.

Opptak av forelesninger
I utvalgte rom er det mulighet for å gjøre opptak av forelesning. Her kan du lese mer om hvordan dette fungerer og hvordan du går frem for å bestille opptak.

Bistand med opptak/videoproduksjon 
Du kan få hjelp med å produsere video. Ta kontakt med oss!
Merk at vi prioriterer video laget til undervisningsformål.

Redigeringsverktøy 
NMBU har ikke gratislisenser på programvare, men WeVideo er et online redigeringsprogram som er relativt enkelt å bruke. Vi kan gi deg en innføring i hvordan du bruker programmet.

Podcast

Har du en ide til en podcast? Vi kan hjelpe deg med teknisk utstyr og veiledning i produksjonen.

Nettskjemaer

Machform - form.nmbu.no
Alle ansatte har tilgang til Machform, bare logg inn med din NMBU-bruker. 

Nettskjema
Tjenesten er driftet og utviklet av UiO, og alle NMBU ansatte og studenter har tilgang til å bruke tjenesten. Brukerstøtte finnes på UiO sine sider.

Forms - Office 365
Du kan også benytte Forms, som du finner når du logger på office.com

Formidling

NMBUs designhåndbok
Her finner du retningslinjer og veiledning av NMBUs visuelle profil, samt maler til f.eks powerpoint.

Prezi
Prezi er et alternativ til den tradisjonelle powerpointen. Som presentasjonsverktøy er det mer visuelt og og ikke like linjært som powerpoint. 

Canva
Canva er en designplattform hvor du kan lage innhold til nett og sosiale medier. Du kan velge mellom et stort antall maler, som du kan gjøre om til din egen design. For eksempel plakater, presentasjoner, invitasjoner, grafer og mye mer. Du kommer ganske langt med gratisversjonen. 

Infogram
Infogram er et verktøy som hjelper deg med å lage visuelle presentasjoner av data. Du kan lage infografikk, rapporter, slides til presentasjonen osv.  

NMBUs fotoarkiv
Her finner du mange flotte bilder tatt av NMBUs fotografer som du kan laste ned og bruke. Husk å sjekke hvem som skal krediteres - det gjør du ved å velge fanen Origin når du har klikket på et bilde.

Pixabay
Pixabay er et bildearkiv hvor du kan laste ned og bruke bilder uten å måtte be om tillatelse eller kreditere fotografen. 

Flickr
På Flickr kan du laste ned bilder som ikke er heftet med copyright. Pass på å dobbelsjekke hva slags lisens bildet ligger under før du bruker det.

Webmøter

Adobe Connect
N
MBU har lisens på webmøtetjenesten Adobe Connect. Les mer om tjenesten på Unit sine sider.

Logg inn på Adobe Connect med din NMBU-bruker

Microsoft Teams
Alle NMBUs ansatte og studenter har tilgang til Teams. Her kan du chatte, dele innhold, ha video/lydsamtaler og webmøter. 
Les mer om Teams på NMBUs supportsider, eller finn ut mer om hvordan det fungerer på Microsofts egne supportsider.
Du kan sette opp et webmøte fra kalenderfunksjonen i Outlook, velg Nytt Teams-møte. De personer du sender møteinvitasjonen til vil ha anledning til å delta i webmøtet - også deltakere utenfor NMBU.

Undervisningsrom

Undervisningsromoversikt på intranett
Her finner du informasjon om hva slags utstyr som er tilgjengelig i rommet, møbleringsplan, antall plasser, mulighet for opptak osv.

Oversikt over rom med mulighet for opptak
Det er kun utvalgte rom som har nødvendig utstyr for streaming og opptak, og her finner du oversikt over hvilke.

TimeEdit - bookingsystem
Timeedit er NMBUs time- og romplanleggingsverktøy. Dersom du ønsker å booke rom sender du en henvendelse til timeplan@nmbu.no. Studenter har mulighet til å booke grupperom direkte i TimeEdit. 

SMART podium - den digitale tavlen
Smart podium er en interaktiv skjerm med touch-funksjon som tillater deg å skrive og å tegne ved bruk av en intelligent penn. 

Smart podium fungerer som en vanlig PC-skjerm, og du kan bruke PowerPointene dine på akkurat samme måte som du er vant med, men du får i tillegg muligheten til å tegne og skrive direkte inn i PPT'en (eller det du måtte ha på skjermen). Du kan selvfølgelig også benytte SMART podium som et whiteboard. Du kan lagre det du har skrevet/tegnet, slik at du kan dele det med studentene i etterkant.

Ta kontakt med oss dersom du trenger en innføring i bruk.

Mikrofoner i undervisningsrom
Nesten alle undervisningsrom er utstyrt med mikrofoner. Benytter du myggmikrofonene må du huske å sette de på lading etter bruk. 
Vi oppfordrer deg til å melde fra til it@nmbu.no dersom du oppdager at det er noe galt med mikrofonene.

Catchbox
Catchbox er en litt annerledes mikrofon som du kan kaste rundt i salen og som kan bidra til å skape litt god stemning i salen og kanskje senke terskelen til å snakke i mikrofonen? Vi har en du kan låne, bare ta kontakt med oss!

 

 

 

 

 

Published 6. mars 2020 - 10:43 - Updated 13. mars 2020 - 23:52