Hverandrevurdering

  • Samarbeid
    Foto
    Shutterstock/Dmytro Zinkevych

Å lære seg å både gi og motta tilbakemeldinger er verdifull læring. Med bruk av TAG modellen gir du studentene klare retningslinjer på hvordan tilbakemeldingen bør gis.

Hverandrevurdering

Å lære seg å både gi og motta tilbakemeldinger er verdifull læring. For å kunne gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeider må du kunne forstå, anvende, analysere og vurdere fagstoffet. Det er derfor like verdifullt å gi som å motta en peer review/fagfellevurdering.

For å gjennomføre hverandrevurdering (student-student) kan du benytte deg av TAG modellen. Den er en forenklet versjon av Hattie og Timperleys feed up, feed back og feed forward:

Bilderesultat for hattie feedback model

TAG modellen er som nevnt en forenklet utgave og står for;

Tell something you like
Ask a question
Give a suggestion

Under er noen eksempler på hvordan man kan formulere en konstruktiv tilbakemelding:

Bilderesultat for tag feedback

Det er viktig at studentene får klare retningslinjer for hva de skal fokusere på for å unngå å få for mange generelle kommentarer som ikke bidrar til videre refleksjon eller forbedring. Et forslag kan være at du som lærer presenterer en tilbakemelding (TAG) slik at studentene får en bedre forståelse av hvordan dette skal gjennomføres. 

Peer review i Canvas

Canvas gir deg flere muligheter til å gjennomføre peer review/feedback. Se fremgangsmåte:

Published 7. september 2018 - 14:11 - Updated 7. April 2019 - 20:53