Copus - et verktøy som hjelper deg å få oversikt over aktivitetene i forelesningen

  • Forelesning
    Foto
    Shutterstock/Matej Kastelic

COPUS er en observasjonsprotokoll som hjelper deg å få oversikt over hvor mye tid du faktisk bruker på ulike aktiviteter i forelesningen.

Copus - et verktøy som hjelper deg å få oversikt over aktivitetene i forelesningen

Hva er en observasjonsprotokoll?
COPUS (Classroom Observation Protocol for Undergraduate STEM) er et verktøy som ble utviklet av utdanningsforskere ved the University of Maine og the University of British Columbia. Hensikten med protokollen/skjemaet er å kunne få hands-on data som viser hva du faktiskt benytter undervisningstiden til. 

Protokollen ble utviklet for bruk i STEM disipliner, men kan i praksis benyttes i alle typer fag som har større kurs.

Les mer om COPUS her.

Hvorfor er dette nyttig for meg?
Skjemaet er nyttig for deg som ønsker å en oversikt over hvordan forelesningstiden faktisk benyttes. Kanskje bruker du mindre tid på noe enn det du faktisk tror? 

45 minutter monolog eller rom for dialog og interaksjon?
Det er mye forskning som viser til at vi lærer bedre dersom vi aktiviseres. Du har kanskje hørt om attention span, altså hvor lenge vi klarer å konsentrere oss før vi mister fokus. Akkurat hvor lenge vi klarer å holde på konsentrasjonen kommer an på aktiviteten, men vi kan nok alle kjenne oss igjen i at det er vanskelig å være fullt konsentrert i en 45 minutters lang presentasjon. Det kan derfor være lurt å variere aktivitetene underveis, og interagere med studentene på ulike måter. 

Eksempel
Her er eksempel på to kurs som har blitt observert ved hjelp av COPUS. Som vi kan se av bildet er det øverste kurset preget av monolog og lite interaksjon med studentene. Det nederste kurset derimot har en mer aktiv tilnærming og flere ulike læringsaktiviteter benyttes underveis. 

Eksempler på kurs som har blitt observert med bruk av COPUS.

Eksempler på kurs som har blitt observert med bruk av COPUS.

Foto
Bildet er lånt fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3846513/#__sec6title

Hvordan gjennomfører jeg en observasjon?
Samarbeid med en kollega og evaluer hverandres forelesning, eller gjør opptak av din egen og fyll ut skjemaet selv.
Obs: husk å informer studentene om opptaket i forkant og hva det skal benyttes til. Dersom studentene er med i opptaket (ansikt vises) må du i tillegg innhente tillatelse fra alle til å filme.

(Protokollen/skjemaet som benyttes kan ved første øyekast virke avskrekkende, men du vil kjapt se at det faktisk er ganske enkelt å gjennomføre).

PS:
Det er utviklet en app som gjør gjennomføringen enklere, men den er dessverre ikke tilgjengelig for alle. Det finnes flere ulike gratisversjoner for å lage grafer og diagrammer på nett, for eksempel BEAM. Da kan du plotte inn dataene dine og få en mer visuell fremstilling.

Published 17. juli 2018 - 14:32 - Updated 13. august 2018 - 14:05