Socrative

  • Socrative
    Foto
    gpb.org

Med Socrative kan du interagere med studentene gjennom live quiz, avstemminger eller la de konkurrere med hverandre - samtidig som du samler informasjon om studentenes læring.

Socrative

Socrative er et nettbasert studentresponssytem hvor studentene kan gi sine tilbakemeldinger gjennom quiz, live avstemminger eller korte spørsmål. På denne måten kan du aktivisere studentene og interagere med publikumet, som ellers kan være vanskelig å få til. Studentene gir sine svar gjennom egne mobiler, nettbrett eller datamaskiner.

Svarene eller tilbakemeldingene til studentene lagres som rapporter, og kan gi deg som underviser en oversikt over studentenes kunnskap og forståelse, samt avdekke problemer med forståelsen og gi deg en pekepinn på hva de trenger å jobbe mer med.

Socrative dashboard

Socrative dashboard

Foto
Skjermdump/socrative.com

Bildet over viser hovedmenyen i Socrative. Herfra velger du aktiviteten du vil gjennomføre.

Quiz lar deg velge mellom klassiske flervalgsspørsmål, sant/usant om påstander samt korte svar (1-3 ord).

Quick Question kan brukes til å stille et kjapt spørsmål, for eksempel etter gjennomgang av teori, slik at studentene kan svare om de forsto gjennomgangen eller ikke, og om lærer burde bruke mer tid på forklaringen.

Space race lar respondentene konkurrere mot hverandre og kan være et artig innslag (og hvilepause) i forelesningen etter gjennomgang av teori.

Exit Ticket kan benyttes de siste par minuttene av undervisningen, og har tre forhåndsdefinerte spørsmål som studentene skal besvare. Først hvor mye de forsto av dagens undervisning, deretter skal de kort beskrive dagens mest læringsrike erfaring. Avslutningsvis gir de en kort besvarelse på et spørsmål som læreren på forhånd har stilt i plenum.

Hvordan komme i gang med Socrative?
Socrative er enkelt og intuitivt å ta i bruk. Som lærer må du opprette en egen bruker på socrative.com, slik at du får ditt eget rom med din helt unike romkode. Her opprettes og lagres alle quizzer og rapporter. Studentene behøver ikke å opprette en egen bruker, men logger seg inn ved å benytte den unike romkoden.

Socrative er gratis å bruke, men håndterer max 50 respondenter på en gang. Overskrides dette antallet kan systemet oppleves ustabilt.

Socrative app
Dersom du benytter Socrative regelmessig i din undervisning kan det være hensiktsmessig for både deg selv og studentene å laste ned Socrative's app. Appene er gratis tilgjengelig for både Apple og Android telefoner.

Socrative app

Socrative app

Foto
https://www.uni-ulm.de/uploads/pics/Unbenanntes_Bild.png
Published 1. April 2016 - 16:15 - Updated 31. august 2017 - 14:28