Infogram

  • Infogr.am
    Foto
    infogr.am

Med Infogram kan du lage interaktive og engasjerende diagrammer og grafer som kan bidra til å øke studentenes forståelse. 

Infogram

Infogram er et nettbasert program hvor du kan lage visuelle, interaktive og engasjerende diagrammer og grafer. Programmet har mer enn 30 ulike diagramtyper, slik at du enkelt kan variere og selv velge hvilken type som presenterer dine data best. 

Øker forståelsen
Ved å bruke ulike graftyper kan det være enklere for noen studenter å tilegne seg kunnskap. Ved å få data presentert på ulike visuelle måter, kan sammenhenger og kompleks forskningsdata være enklere å forstå. Et eksempel er presentasjon over hvordan merkevarer blir presentert i sanger.

Lisensbasert program
Infogram lar deg lage 10 infografer gratis, deretter må du betale for en lisens. Du kan selv velge hvilken lisens som passer for deg, eller om du vil gå sammen med kollegaer og abonnere på en pakke med flere lisenser. Det tilbys rabatt for lisenser som brukes til utdanningsformål. Les mer om priser her.

Video som hjelper deg å komme i gang, steg for steg:

Published 2. november 2015 - 15:43 - Updated 23. mai 2017 - 19:17