Nye muligheter innenfor internasjonalt utdanningssamarbeid med bruk av e-læring

Læringssenteret har opprettet NMBU e-læring for å støtte og styrke NMBUs internasjonale utdanningssamarbeid, særlig rettet mot utviklingssland.

Nye muligheter innenfor internasjonalt utdanningssamarbeid med bruk av e-læring

NMBU e-læring er en open source læringsplattform hvor samarbeidspartnere kan opprette felles kurs- og prosjektrom og samordne kommunikasjon i utdanningstiltakene. Gjennom dette nettstedet får partnere, som ellers har lite erfaring med bruk av læringsplattformer på deres respektive universiteter, anledning til å prøve nytten av en slik plattform. 

Moodle er programvaren som er benyttet til å bygge opp e-læringsplattformen, og strategien for bruken av NMBU e-læring i forhold til utdanningsprosjekter er skissert nedenfor:

Strategi

Strategi

Foto
Skjermdump/NMBU

Flere internasjonale e-læringsprosjekter
To større utdannings- og forskningsprosjekter ved NMBU er knyttet til NMBU e-læring:

Published 24. august 2015 - 10:27 - Updated 23. september 2015 - 10:23