Flipped Classroom

  • Flipped Classroom
    Foto
    Shutterstock

Flipped Classroom viser til en pedagogisk modell hvor man tenker omvendt om undervisning og hjemmearbeid.

 

Flipped Classroom

Gå på skolen - sitt i forelesning - gå hjem - studer. 

Dette er hvordan undervisning har blitt gjennomført i århundrer, men denne tradisjonelle undervisningsformen blir nå utfordret. I følge Læringspyramiden har studentene minst læringsutbytte av forelesning, og mest læringsutbytte av å undervise hverandre. Dette betyr likevel ikke at man skal kutte ut forelesninger, men enkelte ganger kan andre undervisningsformer være mer hensiktsmessig. Hva med å snu undervisningsopplegget på hodet?

Flipped Classroom kort fortalt:

Ideen om Flipped Classroom
Flipped Classroom, eller omvendt undervisning, viser til en pedagogisk modell hvor man tenker omvendt om undervisning og hjemmearbeid. Ideen kommer fra kjemilærerne Jon Bergmann og Aaron Sams som brukte mye tid på å undervise allerede gjennomgåtte temaer for elever som hadde vært borte fra skolen. Dette var frustrerende og ressurskrevende, så de løste problemet med å ta opp undervisningen på video og publisere den på internett. Etterhvert viste det seg at elevene som hadde deltatt i undervisningen også benyttet videoene til å repetere og forsterke det de hadde lært i klasserommet.

Se Sams og Bergmann fortelle om Flipped Classroom:

Hovedideen er at det gjøres opptak av lærerens tavleundervisning som studenten jobber med hjemme, mens det som blir betraktet som typisk hjemmearbeid jobbes med på skolen/universitetet. Studentene presenteres for nytt lærestoff gjennom video, og kan på denne måten arbeide hjemme i sitt eget tempo og bruke den tiden de trenger til repetisjon. Tiden sammen med lærer på campus brukes til å spørre og utdype det man ikke helt forstod, og til oppgaveløsning og diskusjon sammen med medstudenter.

Videopresentasjonene kan eksempelvis deles med studentene per epost, via læringsplattformen, Facebook eller Youtube før de møtes i klasserommet.

Published 8. juli 2015 - 12:22 - Updated 19. november 2015 - 16:01