Å lære av undervisningsvideoer

 • Å lære av undervisningsvideo
  Foto
  Håkon Sparre/NMBU

Hvordan får studentene best læringsutbytte av undervisningsvideoene?

 

Å lære av undervisningsvideoer

Å se en videoforelesning er ikke det samme som å se en spillefilm.
En undervisningsvideo skal kunne formidle og skape engasjement på lik linje som en vanlig forelesning. Tanker skal vekkes, spørsmål skal formes og refleksjoner skapes.

Her er noen råd du bør gi studentene slik at de får best mulig utbytte av en undervisningsvideo:

 • Sett deg inn i læringsmålene. Før du ser en video bør du sette av et minutt eller to til å se over læringsmålene og gjøre deg noen tanker om hva du håper å få ut av videoen.

 • Bruk pause/play/spole ofte! Stopp når du trenger å fordøye et poeng eller spol tilbake dersom det var noe du ikke helt forsto eller om konsentrasjonen glapp et lite øyeblikk.

 • Dersom det er mulig - juster hastigheten. Dette bidrar til at du beholder konsentrasjonen. Speed opp eller ned der det passer deg best.

 • Ta notater underveis. Noter ned stikkord, viktige begreper eller poeng. Noter også spørsmål eller kommentarer som du kan stille underviser ved en senere anledning.

 • Se videoer i små doser. Ikke se alt på en gang og i lange økter. Vi lærer bedre om vi sprer øktene utover enn å se alt på en gang.

 • Se og lær sammen med andre. Se undervisningsvideoer sammen med kollokviegruppen eller andre medstudenter. Da skapes mulighet til å diskutere rundt faglige problemstillinger og dere kan lære av hverandre.
Published 29. juni 2015 - 15:11 - Updated 4. januar 2016 - 10:14