Digital historiefortelling

  • Digital historiefortelling
    Foto
    Lånt fra coetail.com

Den digitale utviklingen gir studentene mulighet til å fremstille sammenhenger i fag og teori på nye måter.

Digital historiefortelling

Digital historiefortelling er en måte å formidle lærestoff på gjennom å skape en historie ved å ta i bruk digital teknologi. Studentene kan selv velge om de vil bruke stillbilder, film eller andre måter å fremstille sin historie på. Fortellerstemme, musikk- og lydeffekter kan benyttes for å skape en spesiell stemning eller spenning, forsterke følelser og engasjement.

Aktiv læringsprosess
Å lage en digital historiefortelling er en læringsprosess hvor studentene skaper innholdet selv, de får brukt sine kreative evner samtidig som de skal knytte det visuelle til fag og teori. De får aktivert erfaringer, kunnskaper og kompetanse de allerede har ved å sette det inn i en ny sammenheng. Læringsaktiviteten krever at studentene er selvregulerte og legger til rette for aktiv deltakelse og refleksjon sammen med sine medstudenter og undervisere. Fordi det er studenten selv som skaper historien får de et personlig forhold til læringsprosessen som kan virke indre motiverende og engasjerende.

Undervisningsverktøy
Digital historiefortelling kan også brukes i undervisning. Dette kan være et godt redskap når en har et tema som er vanskelig å forklare eller som egner seg spesielt godt til visuell fremstilling.

Prosess for digital historiefortelling
Prosess for digital historiefortelling blir beskrevet av Samantha Morra i artikkelen 8 Steps to Great Digital Storytelling. Prosessen er grafisk demonstrert nedenfor:

Digital Storytelling Process

Digital Storytelling Process

Foto
Samantha Morra

Digitale verktøy
Det finnes mange gratis verktøy å bruke, så det er opp til studenten selv og deres digitale kompetanse hvor teknologisk avanserte de ønsker å lage historiene sine. 

Published 29. juni 2015 - 14:13 - Updated 1. oktober 2015 - 15:00