Peer Instruction

 • Student NMBU
  Foto
  Gisle Bjørneby/NMBU

En undervisningsform som oppfordrer til aktiv læring, diskusjon og refleksjon.

Peer Instruction

La studentene lære av hverandre
Peer Instruction er en studentaktiv læringsmetode som oppfordrer til dialog mellom student/student og/eller student/lærer slik at prosessen for å utvikle konseptuell forståelse og kritisk tenkning styrkes. Studentene bevisstgjøres på egen læringsprosess ved at de må artikulere sine meninger og argumentere for dem i en læringskontekst. Det foregår mye læring og refleksjon i en slik prosess, og studentene blir bevisst hva de har forstått og ikke forstått.

Erkjennelse av didaktisk nederlag
Peer Instruction ble utviklet av professor Erik Mazur ved Universitetet i Harvard da han til sin store skuffelse oppdaget at studentene han underviste bare pugget begreper og teori, - det var lite læring som foregikk. Han forsto at han måtte ta didaktiske grep for å forsikre seg om at så mange som mulig hang med i undervisningen, derfor begynte han å stille spørsmål til studentene etter gjennomgang av teori i forelesning. Ved hjelp av teknologi fikk han straks tilbakemelding om hvor mange som hadde forstått det han hadde presentert, og dersom tallet var lavt lot han studentene diskutere sammen, slik at de kunne lære av hverandre. Da han stilte det samme spørsmålet igjen fikk han høyere tall tilbake, som viste at fler nå forsto. 

Metoden knyttes gjerne til tanken om Flipped Classroom, hvor studentene stiller forberedt til undervisningen slik at tiden sammen i undervisning benyttes til diskusjon, refleksjon og problemløsning.

Se professor Mazur fortelle om hvordan han først kom på ideen om Peer Instruction:

Prosessen for Peer Instruction:

 1. Still spørsmål til studentene  

 2. La studentene svare individuelt

 3. La studentene diskutere sine svar med hverandre, gjerne to og to

 4. Be studentene svare på det samme spørsmålet en gang til

 5. Diskuter de forskjellige svarene i plenum

 6. Presenter det riktige svaret og gi tilbakemeldinger til studentenes ulike svar.

Gjenta denne prosessen 3-5 ganger i en typisk 45-minutters forelesning.

Peer Instruction

Nyttige lenker:

Digitale verktøy
Å utføre Peer Instruction-aktiviteter på papir kan for noen synes litt tungvindt. Digitale studentresponssystemer er mer effektivt, gir kjappe tilbakemeldinger og tilbyr flere løsninger. Det er utviklet mange forskjellige varianter, og vi har valgt ut noen nettbaserte løsninger for deg.

Prøv deg frem, og finn din egen favoritt.

Published 26. juni 2015 - 14:02 - Updated 4. desember 2017 - 8:56