Padlet

  • Lag din egen Padlet
    Foto
    Elisabeths Padlet/padlet.com

Padlet er en digital interaktiv tavle som lar deg kommunisere og interagere med studentene.

Padlet

Hva er Padlet?
Se for deg en vanlig korktavle hvor du kan feste ark og lignende med nåler. Padlet er i utgangspunktet det samme, bare så mye mer.

Padlet er en avansert digital tavle som gir deg mulighet til å skrive, feste bilder og videoer, putte inn et Word-dokument eller lime inn lenker til internett. Og den er ikke minst godt egnet som verktøy for studentaktivitet og til å kommunisere med studentene.

Verktøy for studentaktivitet 
Eksempel for bruk av Padlet i undervisning er å dele en tavle med studentene slik at de har mulighet til å stille spørsmål eller kommentere underveis, også i større forelesninger. Dette gir studentene tilgang til meningsytring som både kan effektivisere undervisningen og skape verdifull interaksjon og kommunikasjon. Læreren kan kommentere eller svare på spørsmål som blir stilt underveis, noe som gir studentene en følelse av å bli sett og hørt, samt at det gir en lavere terskel for de som vegrer seg for å ytre seg i plenum.

Studenten kan også bruke Padlet til å lage tankekart under en forelesning, eller som et samarbeidsverktøy i en arbeidsgruppe.

Alle enheter
Du kan velge å dele dine tavler med andre eller holde de for deg selv. Padlet fungerer på alle enheter, både mobil, nettbrett og PC.

Published 26. juni 2015 - 13:17 - Updated 30. september 2015 - 14:31