Kahoot

  • Kahoot
    Foto
    Kahoot

Kahoot er en spillbasert læringsplattform hvor både lærer og studenter kan undersøke, konstruere, samarbeide og dele kunnskap.

Kahoot

Kahoot er et norsk-utviklet studentresponssystem som er blitt et veldig populært verktøy både blant forelesere og studenter. Kahoot er et sosialt læringsspill som benyttes for å aktivere og motivere studentene, samtidig som det tester kunnskap, repeterer pensum og gir et morsomt avbrekk i undervisningen. Verktøyet gir samtidig læreren umiddelbar tilbakemelding på hvor mye studentene har fått med seg i løpet av undervisningen.

Både store og små klasser
Kahoot er godt egnet i store forelesningsklasser og har et konkurranseelement som setter i gang selv de store studentmassene. Verktøyet har også et sosialt element ved seg fordi man lettere kommer i prat med sidemannen om det som foregår, eller man kan arbeide to og to om å svare på spørsmålene. Det kan derfor være hensiktsmessig å benytte Kahoot ved store introduksjonsforelesninger som nye kurs ofte har, slik at studentene lettere kan bli kjent med hverandre.

Studenter lager egne Kahoots
En måte å styrke studentenes læringsprosess er å lage egne Kahoots. Det krever et solid kunnskapsgrunnlag for å utforme spørsmål og svar, og denne prosessen kan bidra til å forsterke det de har lært. Ved å organisere studentene i grupper lærer de både gjennom samarbeid og av hverandre. Det er mye læring i å lære andre,  samtidig som det skapes et godt læringsmiljø ved at medstudenter lærer av en annen medstudent.

Formativ vurdering
Kahoot er også et verdifullt verktøy for formativ vurdering. Kahoot samler informasjonen fra quizen og sortererer svarene slik at læreren kan få en rask og detaljert oversikt over hva studentene trenger å jobbe mer med. På denne måten gjennomfører studentene en underveisevaluering samtidig som de har det gøy i undervisning, og læreren samler verdifull informasjon slik at han eller hun bedre kan tilrettelegge og tilpasse sin undervisning.

Lett som en plett!
Kahoot er enkelt og intuitivt å ta i bruk, det er enkelt å registrere seg og til og med gratis! Husk at quizen, diskusjonen eller undersøkelsen du lager skal gjenspeile det du har gjennomgått i undervisningen.

For å spille må deltakerne ha en smarttelefon, nettbrett, PC eller lignende tilgjengelig samt tilgang til internett. Deltakerne trenger ikke å ha egen login, men bare å gå til siden www.kahoot.it og taste inn koden fra læreren for å sette i gang. Enkelt!

Published 22. juni 2015 - 12:40 - Updated 18. januar 2016 - 15:49