Undervisningsverktøy

Digital verktøykasse for deg som underviser

Digital verktøykasse for deg som underviser

På denne siden har vi forsøkt å samle de digitale ressursene du som underviser har tilgjengelig gjennom NMBU, men presenterer også noen tips til verktøy som du kan vurdere å ta i bruk i undervisningen.

Hverandrevurdering

Hverandrevurdering

Å lære seg å både gi og motta tilbakemeldinger er verdifull læring. Med bruk av TAG modellen gir du studentene klare retningslinjer på hvordan tilbakemeldingen bør gis.

Teambasert læring

Teambasert læring

En studentaktiv læringsform som tilrettelegger for et læringsmiljø hvor studentene må analysere og anvende kunnskap både selvstendig og i samarbeid med sine medstudenter. 

Copus - et verktøy som hjelper deg å få oversikt over aktivitetene i forelesningen

Copus - et verktøy som hjelper deg å få oversikt over aktivitetene i forelesningen

COPUS er en observasjonsprotokoll som hjelper deg å få oversikt over hvor mye tid du faktisk bruker på ulike aktiviteter i forelesningen.

Å beskrive forventet læringsutbytte

Å beskrive forventet læringsutbytte

På denne siden finner du ressurser som kan være til hjelp i arbeidet med å utforme læringsutbyttebeskrivelser.

Skjermopptak

Skjermopptak

Med skjermopptak kan du enkelt lage videoer på egen PC.