Undervisningsverktøy

Digital verktøykasse for deg som undervisar

Digital verktøykasse for deg som undervisar

På denne sida har vi forsøkt å samla dei digitale ressursane du som undervisar har tilgjengeleg gjennom NMBU, men presenterer òg nokre tips til verktøy som du kan vurdera å ta i bruk i undervisinga.

Kvarandrevurdering

Kvarandrevurdering

Å læra seg å både gi og motta tilbakemeldingar er verdfull læring. Med bruk av TAG modellen gir du studentane klåre retningslinjer på korleis tilbakemeldinga bør verta gjeve.

Teambasert læring

Teambasert læring

Ein studentaktiv læringsform som legg til rette for eit læringsmiljø kor studentane må analysera og bruka kunnskap både sjølvstendig og i samarbeid med sine medstudentar. 

Copus - eit verktøy som hjelper deg å få oversikt over aktivitetane i forelesinga

Copus - eit verktøy som hjelper deg å få oversikt over aktivitetane i forelesinga

COPUS er ein observasjonsprotokoll som hjelper deg å få oversikt over kor mykje tid du faktisk brukar på ulike aktivitetar i forelesinga.

Å beskriva forventa læringsutbytte

Å beskriva forventa læringsutbytte

På denne sida finn du ressursar som kan vera til hjelp i arbeidet med å utforma læringsutbytteskildringar.

Skjermopptak

Skjermopptak

Med skjermopptak kan du enkelt lage videoer på egen PC.