Undervisningsverktøy

Samarbeid

Peer Feedback

Å lære seg å både gi og motta tilbakemeldinger er verdifull læring. Med bruk av TAG modellen gir du studentene klare retningslinjer på hvordan tilbakemeldingen bør gis.

Gruppearbeid

Teambasert læring

En studentaktiv læringsform som tilrettelegger for et læringsmiljø hvor studentene må analysere og anvende kunnskap både selvstendig og i samarbeid med sine medstudenter. 

Forelesning

Copus - et verktøy som hjelper deg å få oversikt over aktivitetene i forelesningen

COPUS er en observasjonsprotokoll som hjelper deg å få oversikt over hvor mye tid du faktisk bruker på ulike aktiviteter i forelesningen.

Læringsmål

Å beskrive forventet læringsutbytte

På denne siden finner du ressurser som kan være til hjelp i arbeidet med å utforme læringsutbyttebeskrivelser.

TechSmith Relay

Skjermopptak

Mediasite Desktop Recorder og TechSmith Relay er screencastprogram som lar deg gjøre opptak av skjermbildet. 

Å lære av undervisningsvideo

Å lære av undervisningsvideoer

Hvordan får studentene best læringsutbytte av undervisningsvideoene?

 

MachForm

MachForm

Med MachForm kan du opprette nettbaserte skjemaer for å hente tilbakemeldinger.

Socrative

Socrative

Med Socrative kan du interagere med studentene gjennom live quiz, avstemminger eller la de konkurrere med hverandre - samtidig som du samler informasjon om studentenes læring.

Padlet

Padlet

Padlet er en digital interaktiv tavle som lar deg kommunisere og interagere med studentene.

Catchbox

Catchbox

Aktiviser og engasjer studentene dine ved å kaste mikrofonballen rundt!

Flipped Classroom

Flipped Classroom

Flipped Classroom viser til en pedagogisk modell hvor man tenker omvendt om undervisning og hjemmearbeid.

 

Peer Instruction

Peer Instruction

En undervisningsform som oppfordrer til aktiv læring, diskusjon og refleksjon.

Kahoot

Kahoot

Kahoot er en spillbasert læringsplattform hvor både lærer og studenter kan undersøke, konstruere, samarbeide og dele kunnskap.

Prezi.com

Prezi

Gi studentene en mer dynamisk, engasjerende og spennende forelesningsopplevelse med presentasjonsverktøyet Prezi.

Infogr.am

Infogram

Med Infogram kan du lage interaktive og engasjerende diagrammer og grafer som kan bidra til å øke studentenes forståelse. 

Samtavla

Samtavla

Med Samtavla kan du interagere, idemyldre og dele samtaler med studentene.

NMBU e-læring

Nye muligheter innenfor internasjonalt utdanningssamarbeid med bruk av e-læring

Læringssenteret har opprettet NMBU e-læring for å støtte og styrke NMBUs internasjonale utdanningssamarbeid, særlig rettet mot utviklingssland.

Medier

Digital historiefortelling

Den digitale utviklingen gir studentene mulighet til å fremstille sammenhenger i fag og teori på nye måter.