Undervisningsverktøy

Underveisvurdering og læringsstøttende tilbakemelding

Underveisvurdering og læringsstøttende tilbakemelding

Vurdering underveis (formative vurdering) har læring som formål, hvor studenten får læringsstøttene og motivasjonsfremmende tilbakemeldinger underveis.

Forslag til alternative vurderingsformer

Forslag til alternative vurderingsformer

Det er mange ulike metoder man kan benytte for å vurdere studentenes læringsutbytte. Her presenteres noen alternative måter å gjennomføre vurdering/eksamen på.

Digital verktøykasse for deg som underviser

Digital verktøykasse for deg som underviser

På denne siden har vi forsøkt å samle en oversikt over digitale ressurser du som underviser har tilgjengelig gjennom NMBU.

Hverandrevurdering

Hverandrevurdering

Å lære seg å både gi og motta tilbakemeldinger er verdifull læring. Med bruk av TAG modellen gir du studentene klare retningslinjer på hvordan tilbakemeldingen bør gis.

Teambasert læring

Teambasert læring

Ein studentaktiv læringsform som legg til rette for eit læringsmiljø kor studentane må analysera og bruka kunnskap både sjølvstendig og i samarbeid med sine medstudentar. 

Å beskrive forventet læringsutbytte

Å beskrive forventet læringsutbytte

På denne siden finner du ressurser som kan være til hjelp i arbeidet med å utforme læringsutbyttebeskrivelser.

Skjermopptak

Med skjermopptak kan du enkelt lage videoer på egen PC.