Fronter er nå stengt

 • Fronter til Canvas
  Foto
  Fronter og Canvas logo

Fronter stenges for alle ansatte 1 november 2017. Det er ansattes eget ansvar å sørge for å hente ut/ta backup av alt du trenger innen den tid.

Fronter stenges

Fronter benyttes som vanlig ut vårsemesteret 2017. I juniblokk skal Canvas tas i bruk, og til høstsemesteret skal alle ansatte og studenter bruke Canvas.

Dette betyr at alle har et ansvar for å hente ut eller ta backup av alt innhold du behøver fra Fronter, i god tid før Fronter stenges for godt.

 • 1. november stenges pålogging for ansatte

 • 31. desember stenges Fronter for godt.

Innhold flyttes altså ikke automatisk over fra Fronter til Canvas - når Fronter stenges mister du alt innhold.

Hvordan går jeg frem?

Som i Fronter, vil emner i Canvas opprettes av administrator sentralt, men innholdet i Fronter-rommene må hentes ut av ansatte selv.

Under finner du beskrivelser på fremgangsmåter om hvordan du henter ut innhold i Fronter:

Filer

Huk av filene du vil laste ned og klikk på knappen "Last ned".
Alternativt: Høyreklikk på filen og velg "lagre eller last ned som..."

Mapper (med undermapper) kan lastes ned som zip-fil ved å klikke på pilen til venstre for mappen (handlingsmeny) og velge "Eksporter mappe" OBS: funksjonen begrenser seg til data < 200 MB.

Prøver

Det er ikke mulig å flytte prøver sømløst fra Fronter til Canvas. Vi anbefaler å kopiere prøven som pdf og lage prøven på nytt i Canvas med klipp og lim inn. Men prøver kan også eksporteres til XML.

Kopiering til pdf (anbefalt metode)

 1. Vis prøven via "Forhåndsvisning"
 2. Velg Skriv ut (høyre hjørne) eller tast Ctrl P eller CTRL Shift P, og endre destinasjon til "Lagre som pdf".
 3. Husk å gjenta prosedyren dersom det er flere sider av prøven.

Tast inn eller bruk klipp og lim inn når du lager en ny prøve i Canvas.

Eksport fra Fronter til XML

Eksport til XML fra prøve eller spørsmålsbank

Spørsmålstypene som fungerer: Ett riktig valg, Flere riktige svar og Ja/Nei spørsmål
Spørsmålstype: Nedtreksfelt, Kort tekstsvar, Langt tekstsvar, Match og Tekst får importen til å feile!

Eksport/Import av spørsmål via XML er 3 steg: 

 1. Eksport av spørsmål fra Fronter fra en prøve eller en spørsmålsbank
 2. Lagring av xml-filen som en zip-fil
 3. Importer zip-filen til en spørsmålsbank i Canvas

Spørsmålene kan senere hentes fra spørsmålbanken til en prøve i Canvas men tenk på:

 • Inneholder prøven i Fronter spørsmålstypen «Match» feiler importen.
 • Egenskaper til prøven må uansett registreres på nytt i Canvas
 • Egenskaper til spørsmål bør sjekkes i Canvas (alt kanskje ikke tolkes riktig)

Eksport av en prøve fra Fronter til XML

 1. Åpne aktuell prøve og velg fanen «Endre»
 2. Valg alle eller merk spørsmålene du vil eksportere
 3. Klikk på knappen «Eksporter» i bunn på siden.
 4. XML-filen blir som regel lagret i mappen «Nedlastinger», flytt filen til en sikker plass.

Slik lager du en spørsmålsbank i Fronter

 1. Mangler rommet spørsmålsbank legges den til via «Endre verktøylisten», (spør en fronteradministrator om du trenger hjelp)
 2. Åpne Spørsmålsbank og klikk på "Hent spørsmål", velg en av:
  •  Hent spørsmål fra en annen prøve (vanligvis riktig valg)
  •  Hent spørsmål fra en annen spørsmålsbank
  •  Importer fra tekstfil
 3. Velg en prøve (i dette rommet eller et annet rom du har tilgang til) 
 4. Merk alle eller et utvalg av spørsmål og klikk "Hent spørsmål" (Spørsmålene blir kopiert fra prøven til spørsmålsbanken)

Eksport av en spørsmålsbank fra Fronter til XML

 1. Åpne en spørsmålsbank i Fronter
 2. Velg alle eller et utvalg av spørsmål du vil eksportere og klikk "Eksporter"
 3. Filen blir lastet ned med navnet "question_export.xml" (typisk i mappen nedlastinger). Søk opp xml-filen, gi den et beskrivende navn og flytt filen til en sikker plass.

Import av XML til Canvas

 1. NB! XML-filen må gjøres om til zip-fil før import
 2. Gå til aktuelt Canvas-Emne og klikk på innstillinger
 3. Velg «Importer innhold til dette emnet»
 4. Velg «Innholdstype» QTI-fil-zip
 5. Velg aktuell zip-fil via «Kilde»
 6. Velg en spørsmålsbank eller velg å opprette en ny og klikk «Importer»
 7. Går alt bra får du stempel «Completed», spørsmålene er da lagret i Canvas

Hent spørsmål fra spørsmålsbanken til en prøve i Canvas

 1. Klikk rediger på en prøve og velg «Finn spørsmål» i fane Spørsmål
 2. Velg spørsmålsbank til venstre og velg alle eller merk et utvalg av spørsmål du vil hente og klikk på knappen «Legg til Spørsmål»
 3. Husk å lagre ;)

Lenker

Den beste måten å bevare lenker på er å lage et godt bokmerke-system i nettleseren du benytter. Bruker du en nettleser som du kan logge inn på (f.eks. Chrome) har du bokmerkene med deg overalt, uansett hvilken maskin du bruker.

Forum

Utvid inneholdet i et forum og skriv ut bidragene: 
Klikk i vinduet, velg Skriv ut/ eller Ctrl A, Ctrl P, og velg "Lagre som PDF" som Destinasjon.

Statistikk

I emnerom der undervisningen blir avbrutt av LMS-byttet kan det være behov for å spare statistikk fra det gamle rommet.

Portefølje- eller Statistikkverktøyet er samme verktøy med ulike navn. Som lærer/eier i et rom kan du vise statistikk for alle studenter i rommet: 

 1. Velg en eller alle studenter, kryss av for statistikken du vil vise og klikk "Vis"
  • aktivitet i rom
  • prøver og kurs
   NB! Kun 10 prøver vises som standard. Du kan velg å vise opp til 450 men har du flere må du kopiere flere ganger! 
  • innleveringer
   NB! Her vises 400 som standard. Maks er 450 (samme begrensninger som for prøve) 
  • bruk av innhold
 2. Klikk i vinduet du vil kopiere (fokus på dette vinduet)
 3. Velg Skriv ut/ eller Ctrl a (marker alt) og deretter Ctrl p (skriv ut ...) og velg destinasjon "Lagre som pdf"
 4. Når du har lagret filen gjør du samme prosedyre med side 2 dersom ikke alle besvarelsene kom med.
 5. Ferdig!

Eksportere resultatmatrise fra Fronter til Excel

Published 3. mars 2017 - 11:27 - Updated 7. February 2018 - 9:32