Ny læringsplattform: Canvas

  • NMBU student
    Foto
    NMBU

NMBU innfører ny læringsplattform i 2017.

På denne siden finner du oversikt over brukerstøtte, nettressurser, opplæring og kurs. 

Ny læringsplattform

Fra Fronter til Canvas
Etter å ha fungert som NMBUs læringsplattform i 18 år vil Canvas erstatte Fronter fra og med sommeren 2017. 

En omfattende anbudsprosess ble gjennomført av Uninett på vegne av UH-sektoren, og over 20 institusjoner nasjonalt vil nå gå over til Canvas som er Uninetts prefererte leverandør.

Brukerstøtte
Det vil opprettes brukerstøtte og nettressurser som er skreddersydd for NMBU-ansatte.

I mellomtiden kan Canvas' egen brukerstøtte benyttes:

Eksempel:
UiO har brukt Canvas for å lage en kunnskapsbank i universitets- og høgskolepedagogikk

Tidsplan

1 mars 2017 Alle ansatte kan logge inn
Mai 2017 Emneside for hele neste studieår opprettes
Juniblokk 2017 Canvas tas i bruk
1 juli 2017 Fronter stenges for studenter
August 2017 Alle studenter bruker Canvas
1 november 2017 Pålogging til Fronter stenges for ansatte
31 desember 2017 Fronter stenges for godt

Opplæring våren 2017

Alle ansatte vil få tilbud om opplæring ved overgang til ny læringsplattform. Det legges opp til et differensiert kurstilbud med hovedvekt på nettressurser, samt fakultetsbesøk med plenumsgjennomgang og workshops. Hvert fakultet vil ha en eller flere superbrukere som kan bistå deg i opplæringen.

Det forventes ikke at studenter vil ha behov for kursing, men det vil gjøres tilgjengelig nettressurser/brukerstøtte som er tilpasset brukergruppen.

Kurskalender

Fakultetsbesøk:

(Fakultetsbesøkene kan ikke betraktes som kurs, men en orientering om prosess, mulighetsrom i Canvas, plan for opplæring m.m.)

Fakultet Dato
BIOVIT 15 mars
HH 22 mars
KBM 29 mars
LANDSAM 5 april
MINA 29 mars
VET 27 mars
REALTEK 26 april (utsatt)

Opplæring av superbrukere gitt av leverandør (Canvas):

Dato Tema Sted
5 april Grunnleggende (fundamentals) Del 1 Webinar
19 april Grunnleggende (fundamentals) Del 2 Webinar
5 mai For superbrukere På campus

Min superbruker

Published 27. januar 2017 - 16:03 - Updated 24. august 2017 - 12:59