Canvas

  • NMBU student
    Foto
    NMBU

På denne siden finner du oversikt over brukerstøtte, nettressurser, opplæring og kurs. 

Ny læringsplattform

Fra Fronter til Canvas
Etter å ha fungert som NMBUs læringsplattform i 18 år vil Canvas erstatte Fronter fra og med sommeren 2017. 

En omfattende anbudsprosess ble gjennomført av Uninett på vegne av UH-sektoren, og over 20 institusjoner nasjonalt vil nå gå over til Canvas som er Uninetts prefererte leverandør.

Brukerstøtte
Det er opprettet mye nettressurser som hjelper deg:

I tillegg kan Canvas' egen brukerstøtte benyttes:

  

Tidsplan

1 mars 2017 Alle ansatte kan logge inn
Mai 2017 Emneside for hele neste studieår opprettes
Juniblokk 2017 Canvas tas i bruk
1 juli 2017 Fronter stenges for studenter
August 2017 Alle studenter bruker Canvas
1 november 2017 Pålogging til Fronter stenges for ansatte
31 desember 2017 Fronter stenges for godt

 

Min superbruker

 

Published 27. januar 2017 - 16:03 - Updated 10. oktober 2019 - 21:30