Runder

Runder innebærer at det settes av tid i undervisningen til at samtlige studenter i tur og orden gir tilbakemeldinger på sentrale sider ved studiene. Bruk av runder kan bidra til å få frem mange ulike perspektiver i studentgrupper. Denne formen for muntlig studentevaluering er ment å være uformell og enkel å gjennomføre. Det kan være krevende å gjennomføre denne metoden på større studentgrupper, derfor egner den seg best i små studengrupper.

Runder skal kun benyttes som supplement til andre evalueringsformer. Dette fordi studentene skal ha mulighet til å vurdere sitt emne anonymt.

Råd til praktisk gjennomføring

  • Inkluder studentene i planleggingen av evalueringen og utformingen av spørsmålene.

  • Legg evalueringen midtveis i et emne slik at studentene har rukket å gjøre seg erfaringer.

  • Sørg for at det er nok tid igjen av semesteret slik at studentene opplever resultater av evalueringen.

  • Gjennomfør evalueringen i tilknytning en undervisningssekvens der du forventer godt oppmøte. Unngå runder i slutten av eller etter undervisning.

  • Annonser evalueringen på forhånd, gjerne med en agenda, slik at studentene får tid til å tenke gjennom sine synspunkter.

  • Forsøk å skriftliggjøre for deg selv om hva du ønsker tilbakemelding på. Dette kan gjøre bearbeidingen enklere.

  • Husk at svært generelle spørsmål gir svært lite konkrete tilbakemeldinger. Tenk gjennom og konkretiser spørsmålene for å mest mulig konkrete svar.

  • Det skal være tillatt å melde pass dersom man ikke vil gi noen kommentarer, og det skal være tillatt å gjenta det noen andre allerede har sagt. Deltakerne må også få komme med sine tilbakemeldinger uten at noen andre skal kommentere dem.

  • Studenter som ønsker å melde pass, kan kontakte studenttillitsvalgt eller lærer direkte med sine synspunkter.

  • Oppsummer alle tilbakemeldingene og tilgjengeliggjør dem for studentene. Kommenter eventuelle endringer man planlegger å gjøre, eventuelt forklar hvilke forslag til endringer som ikke er i tråd med emnets intensjoner eller som av andre grunner ikke kan gjennomføres. 
Published 13. juli 2015 - 11:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:20