5-minutterslapper

5-minutterslapper gir deg som underviser en enkel måte å skaffe informasjon om undervisningen fra studentene. Studentene skriver ned sine kommentarer på en lapp som deretter samles inn og bearbeides. Dette gir studentene mulighet til å fritt formulere negative og positive kommentarer rundt sin studiesituasjon.

Råd til praktisk gjennomføring

 • Det anbefales å legge evalueringen midtveis i emnet slik at studentene har rukket å gjøre seg noen erfaringer. Samtidig må det være nok tid igjen av semesteret til å følge opp vurderingen slik at studentene opplever resultater av evalueringen.

 • Annonser evalueringen på forhånd slik at studentene kan forberede seg.

 • For å få inn flest mulig svar bør du dele ut evalueringen før eller midtveis i undervisningen.

 • Skriv en kort oppsummering av hovedfunnene og bruk noen minutter av neste time til å drøfte
  med studentene hva du selv vil gjøre for å følge opp, og hva studentene selv kan bidra med.

Blankt ark
Den enkleste formen for 5-minuttersvurdering er å dele ut et blankt A4-ark hvor studentene deler arket i to kolonner med henholdsvis tegnene + (pluss) i den ene kolonnen og - (minus) i den andre kolonnen. Studentene skriver hva som har fungert fint og bør beholdes under plusstegnet, og hva som ikke har fungert og bør endres under minustegnet. Eventuelt kan du også be om en oppsummering av hele undervisningen i form av en setning eller be om en karakter, med skala 1-6.

Ark med korte og få spørsmål
En litt mer avansert form for 5-minutterslapper er å utforme spørsmål som studentene skal svare på. Det anbefales å formulere så få spørsmål som mulig (maks fem) innenfor det temaet man ønsker å belyse.

Eksempler på åpne/generelle spørsmål kan være:

 • Fortsett med - gjør mer av:
 • Forbedre - gjør mindre av:
 • Dette har jeg lært/hatt utbytte av:
 • Dette savner jeg:

Eksempler på mer avgrensede/lukkede spørsmål kan være:

 • Er det samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene for emnet og de arbeidsformer det er lagt opp til i undervisningen?

 • Hvis ja, -er det arbeidsformer vi skal fortsette med?

 • Hvis nei, -hva bør gjøres for å få til bedre samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene og arbeidsformene i undervisningen?

 • Hva har så langt vært din mest lærerrike erfaring i tilknytning til dette emnet?

 • Hvordan vil du vurdere tilgjengeligheten på praktisk informasjon og hjelp i startfasen på dette emnet?
Published 6. juli 2015 - 14:56 - Updated 8. February 2016 - 15:20