Evalueringsmetoder

5-minutterslapper

5-minutterslapper

En rask og enkel underveisevaluering av ditt emne.

Postkasse

Postkasse

La studentane sjølv ta initiativ til å gi tilbakemeldingar.

Runder

Runder

En muntlig og uformell evalueringsform som kan få frem de ulike perspektivene i studentgruppen.

Studentevaluering med bruk av referansegrupper

Studentevaluering med bruk av referansegrupper

Evaluering med referansegrupper kan gjennomføres på både emne- og studieprogramnivå.

Intervjuer

Intervjuer

Intervjusamtaler med studentene er en mer omfattende og systematisk evaluering enn "runder". Ved bruk av intervjuer gir man den enkelte student tid til selv å sette ord på sine erfaringer med et emne eller et studieprogram.

Spørreskjema

Spørreskjema

Å hente tilbakemeldinger i form av spørreskjema er godt egnet i de fleste evalueringssituasjoner. Nettbaserte skjemaer gjør innsamlingen og behandlingen av tilbakemeldingene enklere og mindre tidkrevende.