Emneevaluering

 • Undervisning
  Foto
  NMBU/Håkon Sparre

Skal du gjennomføre emneevaluering? På denne siden kan du finne støtte og verktøy som hjelper deg i prosessen.

Emneevaluering

Evaluering av emner og studieprogram er våre viktigste verktøy for å skape og sikre høy studiekvalitet her ved NMBU.

Underveis- og sluttevaluering gir viktige tilbakemeldinger om hva som fungerer bra - og hva som trenger å bli gjort bedre. 

Evaluering i tre trinn

 1. Underveisevaluering. Denne er det du/dere som underviser som gjennomfører. 

 2. Sluttevaluering. Denne er standardisert og går ut til alle emner. 

 3. Periodisk evaluering. Gjennomføres av fakultetet. 

Les mer om rutinebeskrivelsen av gjennomføring og oppfølging av emneevaluering på KSU sine sider

Emnerapport
Tilbakemeldingene fra emneevalueringen(e) skal oppsummeres og eventuelle tiltak/justeringer gjøres rede for i en emnerapport. Rapporteringen gjøres direkte på NMBU sine nettsider.

Resultatene fra sluttevalueringen vil også komme frem i emnerapporten.

Hva skal jeg som emneansvarlig gjøre?

 • Hvert emne skal evalueres hver gang det går, derfor er det din oppgave å gjennomføre minst en underveisevaluering. Metode(r) og tidspunkt velger du selv. Vi anbefaler at det har gått tilstrekkelig tid slik at studentene har rukket å gjøre seg erfaringer, men at det også er tid igjen av semesteret slik at studentene rekker å erfare eventuelle justeringer gjort på bakgrunn av tilbakemeldingene.

 • Når emnet er avsluttet skal tilbakemeldingene oppsummeres i en emnerapport (leveres her), og eventuelle justeringer gjøres rede for. Det er opp til deg hvordan du presenterer resultatene av emneevalueringen(e) i rapporten, men husk på at den skal være til nytte både for deg selv, studentene og fagmiljøet.

 • Emnerapportene benyttes i programevalueringen som gjennomføres sammen med fagmiljøet og minimum hvert sjette år.  

Spørsmålsbank
For å hjelpe deg på vei har vi laget en spørsmålsbank bestående av spørsmål og påstander som du kan velge fra. Banken er opprettet for å hjelpe deg i prosessen med å utforme spørsmål. Du kan enten hente spørsmål direkte derfra eller bruke banken som inspirasjon. Du velger selv om du ønsker å benytte deg av spørsmålsbanken eller ikke.

Spørreskjemaer
Med MachForm eller Nettskjema kan du opprette nettbaserte spørreskjemaer. Studentene gir sine tilbakemeldinger anonymt, og du kan monitorere hvor mange som har besvart. Tilbakemeldingene kan hentes ut i form av grafer, diagrammer eller i Excel-format. Se videoveiviser for å komme i gang.

Alle ansatte har tilgang - logg inn med ditt NMBU brukernavn og passord.
OBS: For å få tilgang må du være på NMBU-nettet. Er du utenfor (f.eks hjemme eller på reise) kan du benytte Remote Office.

Send gjerne en mail til emneevaluering@nmbu.no dersom du har spørsmål.

Nyttige lenker:

 

Andre ressurser

 

Published 30. juni 2015 - 15:37 - Updated 26. February 2020 - 14:46