Emneevaluering

 • Undervisning
  Foto
  NMBU/Håkon Sparre

NMBU ønsker å tilby sine studenter fremragende undervisning, derfor er evaluering for læring et viktig virkemiddel for å sikre studiekvalitet.

Emneevaluering

Evaluering av emner og studieprogram er våre viktigste verktøy for å skape og sikre høy studiekvalitet her ved NMBU. Underveis- og sluttevaluering gir viktige tilbakemeldinger om hva vi gjør bra og hva vi trenger å gjøre bedre. 

Tre trinn
NMBUs rutine for emneevaluering er delt inn i tre trinn:

 1. Underveisevaluering. Alle emner skal evalueres hver gang de går. Det er opp til emneansvarlig hvilke(n) metode(r) som benyttes, og hvilket tidspunkt emneevalueringen(e) skal gjennomføres. 

 2. Sluttevaluering. Studieavdelingen sender ut en sluttevaluering kort tid etter at emnet er avsluttet. Sluttevalueringen består av 3 spørsmål, og fungerer som en temperaturmåler.

 3. Periodisk evaluering. Emnet som helhet og plassering i studieprogram skal evalueres minimum hvert 6. år i samråd med studenter og fagmiljø.

Les mer om retningslinjene for emneevaluering på KSU sine sider

Emnerapport
Tilbakemeldingene fra emneevalueringen(e) skal oppsummeres og eventuelle tiltak/justeringer gjøres rede for i en emnerapport. Rapporteringen gjøres direkte på NMBU sine nettsider.

Resultatene fra sluttevalueringen vil også komme frem i emnerapporten.

Hva skal jeg som emneansvarlig gjøre?

 • Hvert emne skal evalueres hver gang det går, derfor er det din oppgave å gjennomføre minst en underveisevaluering. Metode(r) og tidspunkt velger du selv. Vi anbefaler at det har gått tilstrekkelig tid slik at studentene har rukket å gjøre seg erfaringer, men at det også er tid igjen av semesteret slik at studentene rekker å erfare eventuelle justeringer gjort på bakgrunn av tilbakemeldingene.

 • Når emnet er avsluttet skal tilbakemeldingene oppsummeres i en emnerapport (leveres her), og eventuelle justeringer gjøres rede for. Det er opp til deg hvordan du presenterer resultatene av emneevalueringen(e) i rapporten, men husk på at den skal være til nytte både for deg selv, studentene og fagmiljøet.

 • Emnerapportene benyttes i programevalueringen som gjennomføres sammen med fagmiljøet og minimum hvert sjette år.  

Spørsmålsbank
For å hjelpe deg på vei har vi laget en spørsmålsbank bestående av spørsmål og påstander som du kan velge fra. Banken er opprettet for å hjelpe deg i prosessen med å utforme spørsmål. Du kan enten hente spørsmål direkte derfra eller bruke banken som inspirasjon. Du velger selv om du ønsker å benytte deg av spørsmålsbanken eller ikke.

MachForm 
Med MachForm kan du opprette nettbaserte spørreskjemaer som kan sendes ut til studentene som lenke gjennom eksempelvis mail eller Fronter. Studentene gir sine tilbakemeldinger anonymt, og du kan monitorere hvor mange som har besvart. Tilbakemeldingene kan hentes ut i form av grafer, diagrammer eller i Excel-format. Se videoveiviser for å komme i gang.

Alle ansatte har tilgang - logg inn med ditt NMBU brukernavn og passord.
OBS: For å få tilgang må du være på NMBU-nettet. Er du utenfor (f.eks hjemme eller på reise) kan du benytte Remote Office.

Send gjerne en mail til emneevaluering@nmbu.no dersom du har spørsmål.

Nyttige lenker:

 

Andre ressurser

 

Published 30. juni 2015 - 15:37 - Updated 7. February 2019 - 11:28