Bruksanvisninger (undervisere)

Introduksjon til Canvas 

Gå til Canvas' Vimeo-konto for video-introduksjon: https://vimeo.com/canvaslms

Lage moduler

Modulfunksjonen i Canvas kan hjelpe deg å strukturere innholdet og progresjonen i emnet ditt. Det gir en lettere flyt gjennom kurset og en bedre organisering av lesestoff, filer, oppgaver osv.
Her vil det bli gått gjennom steg for steg, dersom du ønsker ytterligere informasjon så har Canvas selv mange gode guider til moduler her: Canvas Moduler

Hvordan bør modulene bygges opp?

Moduler kan organiserer på flere ulike måter. Noen eksempler kan være å organisere per uke eller per kapittel/emne.
Hver modul kan inneholde forskjellige elementer, slik som filer, sider, diskusjoner, innleveringer og prøver.

Et eksempel på ukentlig oppsett av moduler:

Ukesmoduler i Canvas
Foto
Skjermbilde, Læringssenteret

Merk at filer som du laster direkte i modulene også vil legge seg under «Filer» på emnet.

Hvordan lage moduler?

 1. Gå til Moduler i emne-navigasjonen, og opprett en ny modul ved å trykke på «Opprett ny modul» eller grønn knapp «+ Modul» øverst til høyre.
 2. Gi modulen et navn. Dette blir tittelen for innholdet du legger i modulen. Du kan også velge å låse modulen inntil en gitt dato slik at den ikke blir synlig for studentene før denne datoen. 
 3. Trykk "Legg til modul". Modulen er nå opprettet og du kan legge til elementer ved å trykke +-knappen til høyre i modulens tittellinje:
  Legg til elementer i modul
  Foto
  Skjermbilde, Læringssenteret


 4. Du velger hva slags type element du ønsker å legge til i rullegardinmenyen, enten Oppgave, Test, Fil, Side, Diskusjon, Overskrift, Ekstern URL eller Eksternt verktøy. Hvis du har lagt til noe i Canvas-rommet før, for eksempel via Filer, vil du finne igjen dette også her ved å velge Fil og se gjennom oversikten som da dukker opp. Vil du legge til noe nytt, marker den øverste linjen i vinduet ([Opprett <elementtype>]).
  Velg elementtype
  Foto
  Skjermbilde, Læringssenteret

  Trykk Legg til punkt.

 5. Når elementet er lagt til i modulen, kan du trykke på de tre prikkene på høyre side for å redigere, flytte eller slette det. Husk også at du må trykke Publiser (grønn markering i bildet) for at elementene skal bli synlige for studentene. Det gjelder også for hele modulen. Når symbolet er grønt, er elementet publisert. 
  Redigere elementer
  Foto
  Skjermbilde, Læringssenteret

  Her er også en video som viser mye av det samme som er forklart over: 

Organisere filer

Denne videoen viser deg hvordan du kan åpne, laste opp og organisere dine egne filer i Canvas.

Innleveringer/Oppgaver

For å sette opp en innleveringsmappe hvor studentene kan levere inn arbeid, trykk på Oppgaver i emne-menyen. Trykk på den grønne +Oppgave-knappen i høyre hjørne. Du kan da skrive inn navn og legge inn en beskrivelse av oppgaven. Når du scroller videre ned på siden, er det en del innstillinger du kan sette til det som er aktuelt for deg. 

 • Innleveringstype: Her velger du hva studentene skal levere inn. Ønsker du at de skal laste opp en fil, velg Online i rullegardinmenyen og huk deretter av hvilke type opplastinger de skal kunne sende inn. Når du huker av for Filopplastinger, vil du også kunne begrense hvilke filtyper som studentene får lastet opp. Dette kan være relevant dersom du ønsker at alle besvarelser skal leveres som PDF for eksempel. 
 • Innleveringsforsøk: Her kan du velge om studentene får lastet opp innleveringen sin kun én gang eller om de får flere forsøk. Hvis du velger Ubegrenset her, vil du kunne se når de ulike dokumentene ble lastet opp når du vurderer arbeidene.
 • Gjennomgang av plagiering: Du kan sette på automatisk plagiatkontroll ved å velge Ouriginal i rullegardinmenyen. Da sendes innleveringene dit og du får en mail med resultatene når de er klare. 
 • Gruppeoppgave: Huk av for denne dersom det er en gruppeoppgave. Hvis du har satt opp gruppene i Personer, slipper hvert medlem i gruppen å levere samme dokument. Canvas vil registrere hvem som er på samme gruppe og dermed gjøre koblingen automatisk når ett av medlemmene leverer oppgaven.
 • Hverandrevurdering: Dersom du ønsker at studentene skal vurdere hverandres oppgaver, kan du huke av for det her. Hvis du velger manuell tildeling, må du selv gå inn og tildele oppgavene til studentene etterpå, velger du automatisk, gjør Canvas det for deg tilfeldig. Du kan også huke av for anonym hverandrevurdering slik at studentene ser hverken hvem som har levert oppgaven de vurderer eller hvem som har vurdert deres egen oppgave. Du som lærer vil likevel se alles navn.
 • Tilordne: Hvis en oppgave ikke skal gis til alle studentene, kan du krysse bort Alle og skrive inn navnene til dem det gjelder i stedet. Du kan også sette på innleveringsfrist. Merk at det likevel vil være mulig for studentene å laste opp nye dokumenter etter denne fristen, med mindre du i tillegg setter på at oppgaven skal være tilgjengelig inntil samme dato (og du ikke har satt på begrenset antall forsøk lenger opp). Det vil si: Ønsker du at det ikke skal være mulig for studentene å levere etter fristen, sørg for å ha fylt inn innleveringsfristen også i feltet hvor det står Tilgjengelig inntil. 

Tilbakemelding på innlevering/SpeedGrader

Du kan vurdere studenters innleveringer ved å bruke SpeedGrader. Det vil si at du kan gi tilbakemeldinger og vurderinger direkte i Canvas uten å laste ned dokumentene til egen PC først, for så å laste dem opp igjen til studenten. 

Finn oppgaven ved å trykke Oppgaver i emne-menyen og trykk på oppgaven det gjelder. Trykk deretter på SpeedGrader i menyen på høyre side av skjermen. Da får du opp studentens innlevering på venstre side av skjermen, og på høyre side av skjermen kan du legge til kommentarer og/eller karakter. Du kan gi både skriftlige og muntlige kommentarer, i tillegg til å laste opp filer.

Øverst til høyre ser du navnet på studenten som har levert inn arbeidet, og du kan trykke på navnet for å se listen over resten av studentene. Da kan du trykke deg direkte til en annen students arbeid og gi denne kommentarer. 

Laste ned tekstsvar

Dersom man har benyttet spørsmålstypen Essay-spørsmål i Canvas kan det være litt knotete å hente ut svarene. Her er en guide.

Grupper i Canvas

Du kan opprette studentgrupper ved å trykke på Personer i emne-menyen og så på fanen Grupper. Dette vil gi studentene et eget samarbeidsområde som blir et slags "mini-Canvas-rom" for kun medlemmer av gruppen, inni hele emnets Canvas-rom. Her får de mulighet til å dele filer, opprette egne diskusjoner og samskrive i dokumenter. Grupper kan også brukes dersom en oppgave skal leveres som et gruppearbeid. Når det er huket av for Gruppeoppgave når oppgaven har blitt opprettet, og riktig gruppesett er valgt, vil kun ett medlem av hver gruppe behøve å laste opp gruppens innlevering. Les mer om grupper her: Canvas Community.

OBS! Som standard kan studenter også opprette sine egne grupper. Du kan skru av denne funksjonen ved å gå til emnets Innstillinger -> Fanen Emneneavigasjon -> Scroll helt nederst på siden og trykk på Flere valg -> Ta vekk avhukinga i boksen ved La studenter organisere sine egne grupper. 

Published 9. April 2021 - 15:48 - Updated 12. April 2021 - 15:42