Canvas

Logg inn på Canvas

Tilgang til Canvas

Alle studentar og tilsette ved NMBU har tilgang til Canvas gjennom Feide pålogging.

Dersom eksterne skal ha tilgang til Canvas, må det liggja føre ein arbeidsavtale eller SoT avtale. Dette er påkrevd for å kunna få tilgang til NMBUs IKT systemer. Meir informasjon om SoT avtala finn du på intranett.

Brukarstøtte

 • Canvas-guides
  Canvas har ein veldig godt utvikla ressursbank kor du finn guidar og framgangsmåtar på mest alt du lurar på. 
 • Hjelpe-menyen i Canvas
  I den grøne globalmenyen finn du lenkjer åt dei ulike vegleiingsressursane.
 • canvas@nmbu.no
  Lurar du på noko, kan du få svar frå ein admin her. Husk å oppgi emnekode i førespurnaden.
 • Canvas ved NMBU - Spør ein kollega! 
  Facebookgruppe kor du kan stilla spørsmål og få hjelp av ein kollega eller Canvas-admin. Det er også ein fin måte å læra av andre sine spørsmål - husk at det alltid er nokon som lurer på det same som deg.
 • Din lokale superbrukar
  Ta kontakt med fakultetsadministrasjonen for å finna din superbrukar. 

Dersom du ønskjer vegleiing på tomannshand hjelper vi gjerne med det, anten over Teams/Zoom eller kom innom oss på kontoret. Send epost til learningcenter@nmbu.no for å avtala tid.

Eigen sandkasse

Viss du har lyst på eit eiga testmiljø for å prøva ut ulike funksjonar i Canvas, kan vi oppretta eit rom som du kan sjå på som ein slags sandkasse. Send førespurnad på epost så fiksar vi det for deg.

Canvas APP

Du kan også lasta ned Canvas-app på mobilen. Merk at appen kjem i to variantar; Canvas Teacher/Lærar og Canvas Student

Husk at veldig mange studentar brukar appen, så det kan vera lurt å kontrollera korleis innhaldet du publiserer i Canvas ser ut på mobil for studentane.

Published 27. januar 2017 - 16:03 - Updated 25. oktober 2021 - 13:23