Statistikkhjelp

Hos statistikk-hjelpen kan studenter få statistiske råd og tips om dataanalyse.

Tjenesten retter seg primært mot masterstudenter som trenger hjelp med sine masteroppgaver, men også andre studenter og stipendiater kan benytte seg av denne tjenesten.

Stat-hjelpen kan:

  • Gi veiledning innen statistisk metodikk

  • Gi råd og tips om hvordan data kan analyseres, primært i R/R Commander

Stat-hjelpen er ikke:

  • En erstatning for øvingslærere i statistikkurs. De som trenger hjelp til kursspesifikke oppgaver bes henvende seg til kursansvarlige/hjelpelærere.

En konsultasjon hos stat-hjelpen varer i 30 min.

For tiden er tjenesten betjent av Raju Rimal som er Dr-stipendiat i biostatistikk ved IKBM og tjenesten foregår på engelsk.

Published 21. november 2016 - 13:04 - Updated 31. januar 2017 - 17:12