Kunnskapspåfyll

(OBS: Dette er et tilbud som vi for tiden jobber med å utvikle og menyen er ikke fullstendig).

MENY

 1. Presentasjon av Læringssenteret
  En presentasjon av senteret og hvilke tjenester vi tilbyr.
   
 2. Aktivisering av studenter
  Tips og råd om hvordan du kan aktivisere studenter i både små og store klasser med bruk av forskjellige studentaktive læringsformer.

 3. Undervisningsvideoer
  Vi presenterer hva slags utstyr og programmer du trenger samt råd til gjennomføring, slik at du enkelt kan lage videoer selv.

 4. Fronter
  Utnytt Fronters fulle potensiale.

 5. Veiledning med bruk av Jing
  Introduksjonskurs om bruk av Jing for tilbakemelding på skriftlige oppgaver.

 6. Lag bedre presentasjoner med Prezi
  Tips og triks om bruk av presentasjonsverktøyet Prezi.
Published 17. juli 2015 - 14:48 - Updated 2. september 2015 - 11:19