Om oss

Om oss på Læringssenteret

Læringssenteret er NMBU sitt kompetansesenter for læring, samt bruk av IKT i undervisning. Vår rolle er å være sparringspartnere for faglige ansatte og bistå i deres utvikling og utfordringer for å nå målet om fremragende undervisning og utdanning. 

Studentmedarbeidere
Studenter her ved NMBU er tilknyttet teamet vårt, og utgjør en stor del av Filmgruppen ved Læringssenteret. Å arbeide tett med studentene er verdifullt. Dette gir oss tilgang til studentenes perspektiver og innsikt i hvordan studentene opplever sin læringsprosess og studiehverdag her ved NMBU.

Mike Moulton

Mike Moulton

Seniorrådgiver og leder 

mike.moulton@nmbu.no
+4767230103
+4799495145

Faglig bakgrunn:

  • B.A. Geography - University of California, Berkeley
  • Cand. agric - Landbrukshøyskolen, Ås
  • M.Sc in Education: Online Teaching and Learning – California State University, Hayward. Spesialisering i “faculty training”

Fagområde:
Pedagogikk og læring, teknologistøttet læring, kommunikasjon

Bidrar med:
Pedagogisk veiledning og utviklingsarbeid, prosjektledelse, foredrag og kurs  

Publikasjoner:

Jamissen, G. and Moulton, M (in press): Digital Storytelling for Mediating Interprofessional Collaboration. Utgis i: International Anthology on Digital Storytelling in Higher Education.

Lekang O., Moulton M. and Eleftheriou,M. (2014): An overview of European Master Programmes in the aquaculture sector. Utgis i: "Advances in teaching and Learning in Aquaculture:  the role of the ERASMUS Thematic Network AQUA-TNET in response to the Bologna reforms.” Springer forlag.

Waldenstrøm, C., Salomonsson, L., Francis, C., Moulton, M. and Lieblein, G. (2008): Individualized student-centred education: prototype for an agroecology BSc programme. International Journal of Agricultural Sustainability 6(4) 2008, Pages 236–247.

Moulton, M. (2008) Reflections on Screenagers, Faculty Development and Net-Supported Learning. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE April 2008 ISSN 1302-6488 Volume: 9 Number: 2 Notes for Editor-1.

Elisabeth Dyb

Elisabeth Dyb

Seniorrådgiver

elisabeth.dyb@nmbu.no
+4767230137
+4795175089


Faglig bakgrunn:
Mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Studiespesialisering i bruk av teknologi for læring i arbeidsliv.

Fagområde:
Pedagogikk generelt, kunnskapsdeling og -overføring spesielt. Pedagogisk bruk av teknologi.

Bidrar med:
Pedagogiske råd og tiltak i forhold til undervisning. 
Ansvarlig for Læringssenterets nettsider.