Om oss

Om oss på Læringssenteret

Læringssenteret er NMBU sitt ressurssenter for læring, samt bruk av IKT i undervisning. Vår rolle er å være sparringspartnere for faglige ansatte og bistå i deres utvikling og utfordringer for å nå målet om fremragende undervisning og utdanning. 

Studentmedarbeidere
Studenter her ved NMBU er tilknyttet teamet vårt, og utgjør en stor del av Filmgruppen ved Læringssenteret. I tillegg er Skrivesenteret underlagt Læringssenteret.

Å arbeide tett med studentene er verdifullt. Dette gir oss tilgang til studentenes perspektiver og innsikt i hvordan studentene opplever sin læringsprosess og studiehverdag her ved NMBU.

 • Mike Moulton

  Seniorrådgiver og leder 

  mike.moulton@nmbu.no
  +4767230103
  +4799495145

  Faglig bakgrunn:

  • B.A. Geography - University of California, Berkeley
  • Cand. agric - Landbrukshøyskolen, Ås
  • M.Sc in Education: Online Teaching and Learning – California State University, Hayward. Spesialisering i “faculty training”

  Fagområde:
  Pedagogikk og læring, teknologistøttet læring, kommunikasjon

  Bidrar med:
  Pedagogisk veiledning og utviklingsarbeid, prosjektledelse, foredrag og kurs  

  Publikasjoner:

  Jamissen, G. and Moulton, M (in press): Digital Storytelling for Mediating Interprofessional Collaboration. Utgis i: International Anthology on Digital Storytelling in Higher Education.

  Lekang O., Moulton M. and Eleftheriou,M. (2014): An overview of European Master Programmes in the aquaculture sector. Utgis i: "Advances in teaching and Learning in Aquaculture:  the role of the ERASMUS Thematic Network AQUA-TNET in response to the Bologna reforms.” Springer forlag.

  Waldenstrøm, C., Salomonsson, L., Francis, C., Moulton, M. and Lieblein, G. (2008): Individualized student-centred education: prototype for an agroecology BSc programme. International Journal of Agricultural Sustainability 6(4) 2008, Pages 236–247.

  Moulton, M. (2008) Reflections on Screenagers, Faculty Development and Net-Supported Learning. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE April 2008 ISSN 1302-6488 Volume: 9 Number: 2 Notes for Editor-1.

 • Elisabeth Dyb

  Seniorrådgiver

  elisabeth.dyb@nmbu.no
  +4767230137


  Faglig bakgrunn:
  Mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Studiespesialisering i bruk av teknologi for læring i arbeidsliv.

  Fagområde:
  Organisasjonspedagogikk og pedagogikk generelt, kunnskapsdeling og -overføring spesielt. Pedagogisk bruk av IKT.

  Bidrar med:
  Pedagogiske råd og tiltak i forhold til undervisning, utvikling av digitale læringsressurser og nettkurs. Superbruker og admin i Canvas.
  Ansvarlig for Læringssenterets nettsider.

 • Elizabeth de Jong

  Seniorrådgiver

  elizabeth.de-jong@nmbu.no

  +4767230251

  +4793449078

  Elizabeth jobber 50/50 hos Læringssenteret og i Personal- og organisasjonsavdelingen.

  Faglig bakgrunn:

  • Lærer (Høgskolen i Telemark)
  • Sertifisert coach; akkreditert av International Coach Federation (ICF) i USA
  • Organization and Relationship Systems Coaching Training; Coaching Training Institute (CTI)
  • Theory U fasilitator; Danmark 

  Fagområde:
  Kompetanseutvikling og opplæring, organisasjonsutvikling, leder- og  medarbeiderutvikling.

  Bidrar med:
  Coaching, kollegaveiledning, kursutvikling, utviklingsarbeid.