Opptak og/eller direktesending av forelesning

 

Viktig informasjon om personvern

NMBU har oppdatert de juridiske retningslinjene for opptak av undervisning, og du som underviser har ansvar for å følge disse.

Les om NMBUs juridiske krav til opptak av undervisning i NMBUhjelp.

Undervisningsrom som er klargjort for opptak:

 • BT1A07 (Aastveit)
 • BT3A16
 • TU101 (Kinosalen)
 • T301  
 • T330  
 • T401 
 • T434 
 • TF1-102
 • U120
 • U215 (Festsalen)
 • U224
 • U227
 • U302
 • U328

Oversikt over størrelse på rommene, antall plasser, teknisk utstyr og møbleringsplan m.m finner du under romoversikt på intranett.

Opptak forhåndsinnstilles og går automatisk, etter avtale.  

På selve opptaket vises det to vinduer. Det ene viser skjermbildet (det du velger å vise frem, ofte PowerPoint) og det andre viser kamerabilde fra salen. For å unngå at studenter er med på opptaket er bildeutsnittet nøye valgt til å fange foreleser og tavle. 

Det er mulig å ha direktesending dersom du ønsker det.

Kjøreregler

 • Benytt den stasjonære PC'en i rommet. Tilkobling med laptop anbefales ikke pga ustabilitet.

 • Opptak av dobbelttimer vil bli tatt opp i to deler for å hindre at studenter filmes i pausene. Hvert opptak starter presis 15 min over hver hele time og avsluttes etter nøyaktig 45 min.

 • Vi anbefaler å benytte tegnefunksjonen på PC'en (smartboardet) fordi det kan være vanskelig å se hva som blir skrevet på tavle/whiteboard. Bruk av dokumentkamera er ikke anbefalt pga. ustabilitet. 

 • Benytt mikrofonbøylen/hodemikrofon. Sett den på lading etter bruk.

 • I BT1A07/Aastveit MÅ høyre lerret benyttes (nærmest innervegg), men benytt helst begge for å være sikker på at skjermbildet tappes til recorderen.

 • Gi IT beskjed dersom forelesningen er avlyst eller flyttet slik at vi får kansellert opptak. Hvis ikke risikerer vi å gjøre opptak av noen som hverken er klar over eller ønsker å bli filmet. 

Publisering

Dersom ikke annet er avtalt publiseres opptakene i emnerommet i Canvas, under menyfeltet Panopto Video. 
Du finner brukerveiledninger for Panopto i NMBUhjelp. Panopto har også et eget temaforum i debattforumet på intranett

Alle opptak er beskyttet med Feide-pålogging. Du må altså være student eller ansatt ved NMBU for å kunne se opptaket (dersom ikke annet er avtalt).

Opptak stenges ikke etter endt semester, men forblir tilgjengelige i Canvas, akkurat som øvrig lærestoff. Studenter har lesetilgang til emner de har tatt tidligere i Canvas. 

Tips!

 • Tavlen i rommet er med på opptaket, men det kan være utfordrende å se hva som blir skrevet på opptaket. Derfor kan det være nyttig å vite at alle PC'er i rommene er smartboards med tegnefunksjon integrert. Det betyr at du kan tegne/skrive direkte inn i powerpointen, og også lagre versjonen for å dele med studentene etterpå. 

 • Bruker du laserpenn for å markere på skjerm? Den røde prikken vil ikke vises på opptak, derfor anbefaler vi å gå til innkjøp av for eksempel Logitech Spotlight som kan utheve, forstørre og zoome inn på det du ønsker å fokusere på.

Dersom du ønsker å flippe undervisningen, eller bruke video på andre måter i undervisningen anbefaler vi at du heller besøker vårt studio eller lager tilpassede snutter selv i Panopto. Søk på Panopto i NMBUhjelp for brukerveiledninger og komme i gang.

 

T.O:

Vi benytter systemet Panopto til undervisningsopptak, en tjeneste levert av Unit.

Published 11. august 2015 - 18:45 - Updated 28. september 2022 - 9:51