Opptak av forelesning

 

Viktig informasjon om personvern

NMBU har oppdatert de juridiske retningslinjene for opptak av undervisning, og du som underviser har ansvar for å følge disse.

Les om NMBUs juridiske krav til opptak av undervisning i NMBUhjelp.

Undervisningsrom som er klargjort for opptak og strømming:

 • BT1A07 (Aastveit)
 • BT3A16
 • TU101 (Kinosalen)
 • T301  
 • T330  
 • T401 
 • T434 
 • TF1-102
 • U120
 • U215 (Festsalen)
 • U224
 • U227
 • U302
 • U328

Oversikt over størrelse på rommene, antall plasser, teknisk utstyr og møbleringsplan m.m finner du under romoversikt på intranett.

Undervisere kan nå selv sette opp strømming og/eller opptak av undervisning som er booket i disse rommene. Se brukerveiledning i NMBUhjelp.
Dersom du ønsker å bestille opptak/strømming av et arrangement eller annet som ikke er knyttet til oppsatte undervisningsøkter i et emne, benytt bestillingsskjema i NMBUhjelp 

På selve opptaket vises det to vinduer. Det ene viser skjermbildet (det du velger å vise frem, ofte PowerPoint) og det andre viser kamerabilde fra salen. For å unngå at studenter er med på opptaket er bildeutsnittet nøye valgt til å fange foreleser og tavle. 

Kjøreregler

 • Benytt den stasjonære PC'en i rommet. Tilkobling med laptop anbefales ikke pga ustabilitet.

 • Vi anbefaler å benytte tegnefunksjonen på PC'en (smartboardet) fordi det kan være vanskelig å se hva som blir skrevet på tavle/whiteboard. Bruk av dokumentkamera er ikke anbefalt pga. ustabilitet. 

 • Benytt mikrofonbøylen/hodemikrofon. Sett den på lading etter bruk.

 • I BT1A07/Aastveit MÅ høyre lerret benyttes (nærmest innervegg), men benytt helst begge for å være sikker på at skjermbildet tappes til recorderen.

 • Dersom du har bestilt opptak/strømming av et arrangement og dette blir avlyst eller flyttet, gi beskjed til it@nmbu.no. Hvis ikke risikerer vi å gjøre opptak av noen som hverken er klar over at de blir eller ønsker å bli filmet. 

Publisering

Opptak/strømming som undervisere selv setter opp, blir tilgjengelig for studentene under menyfeltet Panopto Video i Canvas. Har du bestilt opptak/strømming av et annet arrangement, vil du få tilsendt en lenke som kan videredistribueres til dem som skal ha tilgang til opptaket. 
Du finner brukerveiledninger for Panopto i NMBUhjelp. Panopto har også et eget temaforum i debattforumet på intranett

Alle opptak er beskyttet med Feide-pålogging. Du må altså være student eller ansatt ved NMBU for å kunne se opptaket (dersom ikke annet er avtalt).

Opptak slettes ikke etter endt semester, men forblir tilgjengelige i Canvas, akkurat som øvrig lærestoff. Studenter har lesetilgang til emner de har tatt tidligere i Canvas. Dersom du ønsker at opptak ikke skal være tilgjengelig etter et visst tidspunkt, kan dette stilles inn i innstillingene.

Tips!

 • Tavlen i rommet er med på opptaket, men det kan være utfordrende å se hva som blir skrevet på opptaket. Derfor kan det være nyttig å vite at alle PC'er i rommene er smartboards med tegnefunksjon integrert. Det betyr at du kan tegne/skrive direkte inn i powerpointen, og også lagre versjonen for å dele med studentene etterpå. 

 • Bruker du laserpenn for å markere på skjerm? Den røde prikken vil ikke vises på opptak, derfor anbefaler vi å gå til innkjøp av for eksempel Logitech Spotlight som kan utheve, forstørre og zoome inn på det du ønsker å fokusere på.

Dersom du ønsker å flippe undervisningen, eller bruke video på andre måter i undervisningen anbefaler vi at du heller besøker vårt studio eller lager tilpassede snutter selv i Panopto. Søk på Panopto i NMBUhjelp for brukerveiledninger og komme i gang.

 

T.O:

Vi benytter systemet Panopto til undervisningsopptak, en tjeneste levert av Unit.

Published 11. august 2015 - 18:45 - Updated 17. januar 2023 - 15:33