Strømmetjenester

Vi hjelper deg med å strømme eller gjøre opptak av forelesninger, seminarer, kurs - hva enn du behøver. 

Vi benytter systemet Mediasite, som er en tjeneste levert av Uninett.

Husk å være ute i god tid med å melde interesse for strømming, dette må gjøres for å være sikker på at vi har kapasitet (mannskap og utstyr). 

Gjør undervisningen fleksibel og aktiv!
Å strømme forelesninger er en av våre hovedoppgaver. Direkte strømming gir en unik mulighet og fleksibilitet til de studenter som av ulike grunner ikke har mulighet til å være fysisk tilstede.

Strømming er som nevnt en av mulighetene til systemet, men det foreligger også muligheter til å behandle opptakene i etterkant slik at filmene kan gjøres mer interaktive for studentene. I tillegg kan man redigere opptakene dersom man ønsker kun å distribuere deler av undervisningen.

Alt av strømming og opptak kan autmatiseres, det vil si at alt styres sentralt hos Læringssenteret og publiseres automatisk i Canvas. 

Opptakene er også tilgjengelige for studentene gjennom kurset, slik at forelesningene kan sees på nytt, og dermed være et nyttig repetisjonsverktøy. Det foreligger mange muligheter når det kommer til strømming og opptak, ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Foreløpig er det utvalgte undervisningsrom som har automatisert opplegg for strømming og opptak, primært ligger disse i Urbygningen, men også i auditorium Aastveit er det muligheter for automatisert opptak.

Få oversikt
Dersom du gjør opptak av forelesningene har du mulighet til å få oversendt statistikk fra videoforelesningene, hvor du blant annet får en oversikt over hvor mange som har sett forelesningene, og hvilke deler av forelesningen studentene har sett flere ganger. At enkelte deler av forelesningen er blitt sett flere ganger kan være en indikator på at stoffet er krevende, og dermed må forklares grundigere.

Det er også mulighet for å få tilsendt opptakene og klippe ut det mest sentrale, noe professor Solve Sæbø har benyttet seg av. Videoen nedenfor demonstrerer en slik nedklippet forelesning.

Ønsker du strømming eller opptak av undervisning kan dette meldes inn til: timeplan@nmbu.no

Published 11. august 2015 - 18:45 - Updated 5. April 2018 - 10:57