Strømmetjenester

Vi hjelper deg med å streame forelesninger, seminarer, kurs - hva enn du behøver. 

Vi benytter systemet Mediasite, som er en tjeneste levert av Uninett.

Ønsker du å bestille strømmetjeneste?

Send inn bestillingsskjema.

Husk å være ute i god tid for å være sikker på at vi har kapasitet (mannskap og utstyr).

Å gjøre undervisning fleksibel
Å streame forelesninger er en av våre hovedoppgaver. Direkte strømming gir en unik mulighet og fleksibilitet til de studenter som av ulike grunner ikke har mulighet til å være fysisk tilstede.  

Opptakene er også tilgjengelige for studentene gjennom kurset, slik at forelesningene kan sees på nytt, og dermed være et nyttig repetisjonsverktøy.

Få oversikt
Dersom du gjør opptak av forelesningene har du mulighet til å få oversendt statistikk fra videoforelesningene, hvor du blant annet får en oversikt over hvor mange som har sett forelesningene, og hvilke deler av forelesningen studentene har sett flere ganger. At enkelte deler av forelesningen er blitt sett flere ganger kan være en indikator på at stoffet er krevende, og dermed må forklares grundigere.

Det er også mulighet for å få tilsendt opptakene og klippe ut det mest sentrale, noe professor Solve Sæbø har benyttet seg av. Videoen nedenfor demonstrerer en slik nedklippet forelesning.

Published 11. august 2015 - 18:45 - Updated 20. mars 2017 - 10:19