Opptak av undervisning

 • Opptak av forelesning
  Foto
  Shutterstock/robuart

Kunne du tenke deg å gjøre opptak av forelesningen? Her finner du informasjon om hvordan.

Opptak av undervisning

8 rom på Campus Ås er klargjort for automatisk opptak av undervisning. Syv er i Urbygningen og ett i Bioteknologibygningen:

 • U120
 • U203
 • U215
 • U224
 • U227
 • U302
 • U328
 • BT1A07

Opptak forhåndsinnstilles og går automatisk, etter avtale. Det er forelesning av typen 2x45 min. som er egnet til opptak. 

På selve opptaket vises det to vinduer. Det ene viser skjermbildet (det du velger å vise frem, ofte PowerPoint) og det andre viser kamerabilde fra salen. For å unngå at studenter er med på opptaket er bildeutsnittet nøye valgt til å fange foreleser og tavle. 

Det er mulig å ha direktesending dersom du ønsker det.

Kjøreregler:

Gjesteforelesere (eller andre) må samtykke til opptak.

Studenter skal orienteres om at det gjøres opptak. Gjerne muntlig i forelesning, men også skriftlig i Canvas.

Benytt den stasjonære PC'en i rommet. Tilkobling med laptop anbefales ikke pga ustabilitet.

Benytt mikrofonbøylen/hodemikrofon. Sett den på lading etter bruk.

Gi oss beskjed dersom forelesningen er avlyst eller flyttet slik at vi får kansellert opptak. Hvis ikke risikerer vi å gjøre opptak av noen som hverken er klar over eller ønsker å bli filmet. 

OBS: Opptaket pauses ikke i pausen, så dersom du ønsker å sjekke mail eller annet anbefaler vi at dette gjøres på en annen enhet slik at det ikke blir med på opptak. Skru av mikrofonen i pausen slik at samtaler med studenter ikke blir tatt opp.

Publisering

Dersom ikke annet er avtalt publiseres opptakene i emnerommet i Canvas, under menyfeltet Mediasite Katalog. 

Alle opptak er beskyttet med Feide-pålogging. Du må altså være student eller ansatt ved NMBU for å kunne se opptaket (dersom ikke annet er avtalt).

Tips!

 • Dersom du ønsker å redigere opptakene er det mulig - så lenge du gjør jobben selv. Vi kan vise deg hvordan.
 • Bruker du laserpenn for å markere på skjerm? Den røde prikken vil ikke vises på opptak, derfor anbefaler vi å gå til innkjøp av for eksempel Logitech Spotlight som kan utheve, forstørre og zoome inn på det du ønsker å fokusere på.
 • Det er mulig å hente ut statistikk som eks. antall views, men også hvilke deler av opptaket sutdentene har brukt mest tid på.

 Dersom du ønsker å flippe undervisningen, eller bruke video på andre måter i undervisningen anbefaler vi at du heller besøker vårt studio eller lager tilpassede snutter selv med skjermopptaksfunksjon.

 

T.O:

Vi benytter systemet Mediasite til undervisningsopptak, en tjeneste levert av Unit.

Published 11. august 2015 - 18:45 - Updated 15. august 2019 - 15:06