Redigering

Vi i filmteamet tilbyr en komplett løsning fra opptak til ferdig film, men vi tilbyr også å redigere råmateriale dersom du gjør opptakene selv, eller ønsker å redigere tidligere opptak.
Vi bruker avanserte dataprogrammer, og klipper film og lyd sammen etter ditt ønske.
Lengde og forelesning på nett
Å se forelesning på nett er noe annet enn å være tilstede i forelesningssalen. 45 minutter oppleves mye lenger dersom man ser en videoforelesning på nett kontra det å være tilstede i forelesningssalen. Har du gjort opptak av egne forelesninger bør disse derfor redigeres for å tilpasses publisering på nett.
Published 11. august 2015 - 19:02 - Updated 15. september 2015 - 10:16