Medieproduksjoner

  • .
    Foto
    shutterstock

En av Læringssenterets hovedoppgaver er å støtte fagpersoner i utviklingen av digitale, audiovisuelle produksjoner for bruk i formidling og undervisning.

Medieproduksjon

Læringssenteret kan bistå deg i utviklingen av ulike typer av medieproduksjoner. Bruk av video øker, også i undervisningssammenheng. Kanskje du ønsker å lage et nettkurs, eller å flippe undervisningen?

Eksempler på hva vi kan hjelpe med er:

Se tidligere produksjoner på Læringssenterets Vimeo.

Vår filmgruppe består hovedsaklig av studenter på NMBU. 

Published 11. august 2015 - 18:32 - Updated 22. mars 2017 - 16:19