Statistikkhjelp

Hos statistikk-hjelpen kan studenter få statistiske råd og tips om dataanalyse.

Tjenesten retter seg primært mot masterstudenter som trenger hjelp med sine masteroppgaver, men også andre studenter og stipendiater kan benytte seg av denne tjenesten.

Stat-hjelp og rådgivning gis av:

Ross Wetherbee, PhD candidate in Ecology, Biodiversity in Ancient Oaks at the Faculty of environmental sciences and natural resource management. 
Ross helps with:
- Data organization and representation in R 
- ANOVA
- regression analysis
- generalized​ linear models
- generalized linear mixed models

Hver konsultasjon er begrenset til 30 min og vil bli gitt på engelsk.

Merk:

Stat-hjelp er ikke en erstatning for øvingslærere i statistikkurs. De som trenger hjelp til kursspesifikke oppgaver bes henvende seg til kursansvarlige/hjelpelærere.

Published 6. February 2020 - 9:19 - Updated 6. February 2020 - 9:19