Læringssenteret og Campus Adamstuen produserer e-bok om sebrafisk

Sebrafisk har de siste årene begynt å ta over som forsøksdyr for rotter og mus. NMBU, med professorene Peter Aleström og Charles McLean har lenge vært engasjert innen sebrafiskforskning og -undervisning.

I oppstarten av 2015 fikk Peter og Charles støtte av Olaf Thon stiftelsen til å utvikle et nytt elektronisk læringsopplegg for sebrafisk. Læringsopplegget skal etter planen bestå av en app eller e-bok med blant annet instruksjonsfilmer rettet mot biologiundervisning ved norske videregående skoler, høyskoler og universitet. E-boken vil også være tilgjengelig utover våre landegrenser da innholdet produseres på engelsk. Læringssenteret ved NMBU har hovedansvaret for å utvikle instruksjonsfilmene.

Utvikling av pilot
Prosjektets første mål har vært å utvikle en «pilot» (testfilm) som kan fungere som rettesnor for det videre arbeidet. Første utkast av denne piloten ble filmet og ferdigstilt i slutten av juni. Piloten skal etter planen evalueres og revideres i september. Videre skal piloten benyttes som mal for produksjonen av de øvrige instruksjonsfilmene. I denne fasen skal studentene i NMBU Film overta deler av filmproduksjonen. Vi ser frem til videre samarbeid med Peter og Charles utover høsten.

I forbindelse med en stor internasjonal sebrafisk-konferanse i Oslo i juni i år, ble det satt sammen en videomontasje med klipp fra sebrafisk-piloten:

Published 1. september 2015 - 9:56 - Updated 23. mai 2017 - 19:19