Tidligere prosjekter ved NMBU som er delfinansiert av Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet (NUV) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. NUV fremmer utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning gjennom å finansiere utviklingsprosjekter ved universiteter og høyskoler.

Tidligere prosjekter ved NMBU som er delfinansiert av Norgesuniversitetet

Flere fagmiljøer ved NMBU har fått nytte av prosjekter finansiert av Norgesuniversitetet de siste femten årene. Her er en smakebit:

 1. FEEDBACK: Feasible, Effective and Efficient Development of Academic Writing Skills Through the Use of ICT. Fagansvarlig – William Warner, Noragric. 
  Prosjektet vurdererte effektiviteten av bruk av digitale verktøy i undervisningen av akademisk skriving. Fokuset var på en kombinasjon av tilbakemeldinger ved bruk av lyd og bilder, og nettbaserte leksjoner.

  William Warner forteller om bruk av JING i arbeidet med feedback på studenters arbeider:


  Se William Warners presentasjon om det å skrive akademiske tekster.

  Søk og skriv er en ressursside for studenter i arbeidet med akademisk skriving og var en viktig samarbeidspartner i prosjektet.

 2. Capacity Building and Resource Sharing: Development of an Internet-based MSc Course in Sustainable Water and Sanitation, Health and Development. Fagansvarlig – Petter Jenssen, IMV.
  Målet for prosjektet var å skape et dynamisk forhold mellom universiteter i Nepal, Pakistan og Norge, samt industri og NGOs i Norge i utvikling og gjennomføring av et internettbasert masterkurs. 
  Kursmoduler er fritt tilgjengelig på nettet på «The Sustainable Sanitation and Water Management Toolbox».

 3. Folkehelsevitenskap - e-læring på tvers av fag og institusjoner. Fagansvarlig – Grete Patil, ILP. 
  Prosjektet var knyttet til utviklingen av et mastergradsprogram i folkehelsevitenskap i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). For å bidra til en bedre forståelse av hverandres fagområder (det helsefaglige ved HiOA og det miljøfaglige ved NMBU), laget programmets arbeidsgruppe digitale fortellinger som skulle gi uttrykk for personlig engasjement i sitt fag. Prosessen med å lage fortellingene ble integrerte i arbeidsgruppens møtevirksomhet.

  Eksempler på digitale fortellinger som ble utviklet:
  Helse med pels av Bente Berget, IHA.
  Den gåtfulla sjukdomen som blev en världepidemi, av Owe Löfman, IMT.

 4. Digitale verktøy i undervisningssamarbeid - ressursutnytting og faglig sammenheng i akvakulturstudiet. Fagansvarlig – Odd Ivar Lekang, IMT.
  Utgangspunktet for dette prosjektet var et nordisk samarbeid (NOVA) om utvikling av et felles mastergradsprogram innenfor akvakultur. Det var to hovedfokusområder - bruk av et webkonferansesystem i undervisning for 'live streaming' og opptak av forelesninger, og utvikling av nettbaserte case sammen med industripartnere. 
  Les mer om dette prosjektet og bruken av Adobe Connect.
Published 24. august 2015 - 15:39 - Updated 24. august 2015 - 16:13