Prosjekter

Læringssenteret og Campus Adamstuen produserer e-bok om sebrafisk

Læringssenteret og Campus Adamstuen produserer e-bok om sebrafisk

Læringssenteret og sebrafisklaboratoriet ved NMBU innledet våren 2015 et spennende prosjekt, med mål om å produsere en sebrafisk e-bok eller app som kan lastes ned fra nettet.

Interaktiv 3D visualisering og haptisk teknologi

Interaktiv 3D visualisering og haptisk teknologi

NMBU og Vitenparken Campus Ås samarbeider om å undersøke mulighetene for økt læringsutbytte i undervisning med interaktiv visualiseringsteknologi.

Improving e-learning capacities in Malawi

Improving e-learning capacities in Malawi

The Learning Center is providing e-learning expertise to help improve the e-learning capacities through the use of a learning management system.

Tidligere prosjekter ved NMBU som er delfinansiert av Norgesuniversitetet

Tidligere prosjekter ved NMBU som er delfinansiert av Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet (NUV) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. NUV fremmer utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning gjennom å finansiere utviklingsprosjekter ved universiteter og høyskoler.