Om oss

Om oss på Læringssenteret

Læringssenteret er NMBU sitt ressurssenter for læring, samt bruk av IKT i undervisning. Vår rolle er å være sparringspartnere for faglige ansatte og bistå i deres utvikling og utfordringer for å nå målet om fremragende undervisning og utdanning. 

Studentmedarbeidere
Studenter her ved NMBU er tilknyttet teamet vårt, og utgjør en stor del av Filmgruppen ved Læringssenteret. I tillegg er Skrivesenteret underlagt Læringssenteret.

Å arbeide tett med studentene er verdifullt. Dette gir oss tilgang til studentenes perspektiver og innsikt i hvordan studentene opplever sin læringsprosess og studiehverdag her ved NMBU.

 

 • Mike Moulton

  Seniorrådgiver og leder 

  mike.moulton@nmbu.no
  +4767230103
  +4799495145

  Faglig bakgrunn:

  • B.A. Geography - University of California, Berkeley
  • Cand. agric - Landbrukshøyskolen, Ås
  • M.Sc in Education: Online Teaching and Learning – California State University, Hayward. Spesialisering i “faculty training”

  Fagområde:
  Pedagogikk og læring, teknologistøttet læring, kommunikasjon

  Bidrar med:
  Pedagogisk veiledning og utviklingsarbeid, prosjektledelse, foredrag og kurs  

  Publikasjoner:

  Jamissen, G. and Moulton, M. (2017). “Now I see”. Digital Storytelling for Mediating Interprofessional Collaboration. In: Nordkvelle, Y., Hardy, P., Pleasants, H., and Jamissen, G. (eds) Digital Storytelling in Higher Education – International Perspectives, Palgrave Macmillan.

  Lekang O., Moulton M. and Eleftheriou,M. (2014): An overview of European Master Programmes in the aquaculture sector. Utgis i: "Advances in teaching and Learning in Aquaculture:  the role of the ERASMUS Thematic Network AQUA-TNET in response to the Bologna reforms.” Springer forlag.

  Francis, C., Moncure, S., Jordan, N., Breland, T., Lieblein, G., Salomonsson, L., Wiedenhoeft, M., Morse, S., Porter, P., King, J., Perillo, C., Moulton, M. (2012). Future Visions for Experiential Education in the Agroecology Learning Landscape. Integrating Agriculture, Conservation and Ecotourism: Societal Influences. Campbell, B., and  Ortiz, S., (eds.) Pages 1 – 105. Springer.

  Waldenstrøm, C., Salomonsson, L., Francis, C., Moulton, M. and Lieblein, G. (2008): Individualized student-centred education: prototype for an agroecology BSc programme. International Journal of Agricultural Sustainability 6(4) 2008, Pages 236–247.

  Moulton, M. (2008) Reflections on Screenagers, Faculty Development and Net-Supported Learning. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE April 2008 ISSN 1302-6488 Volume: 9 Number: 2 Notes for Editor-1.

 • Elisabeth Dyb

  Seniorrådgiver

  elisabeth.dyb@nmbu.no
  +4767230137


  Faglig bakgrunn:
  Mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Studiespesialisering i bruk av teknologi for læring i arbeidsliv.

  Fagområde:
  Organisasjonspedagogikk og pedagogikk generelt, kunnskapsdeling og -overføring spesielt. Pedagogisk bruk av IKT.

  Bidrar med:
  Pedagogiske råd og tiltak i forhold til undervisning, utvikling av digitale læringsressurser og nettkurs. Superbruker og admin i Canvas.
  Ansvarlig for Læringssenterets nettsider.

 • Elizabeth de Jong

  Seniorrådgiver

  elizabeth.de-jong@nmbu.no

  +4767230251

  +4793449078

  Elizabeth jobber 50/50 hos Læringssenteret og i Personal- og organisasjonsavdelingen.

  Faglig bakgrunn:

  • Lærer (Høgskolen i Telemark)
  • Sertifisert coach; akkreditert av International Coach Federation (ICF) i USA
  • Organization and Relationship Systems Coaching Training; Coaching Training Institute (CTI)
  • Theory U fasilitator; Danmark 

  Fagområde:
  Kompetanseutvikling og opplæring, organisasjonsutvikling, leder- og  medarbeiderutvikling.

  Bidrar med:
  Coaching, kollegaveiledning, kursutvikling, utviklingsarbeid.