Læringsfestivalen 2016

Onsdag 27 januar 2016 feiret Læringssenteret sin offisielle åpningsdag med å arrangere en Læringsfestival i Tårnbygningen. Vi ønsket å feire dagen sammen med mange av Læringssenterets støttespillere og samarbeidspartnere, derfor arrangerte vi dagen som en festival hvor vi inviterte disse til å stå på stands og dele sine gode lærings-og undervisningseksempler.

Festivalen startet i Gamle Kinosalen hvor  rektor Mari Sundli Tveit åpnet festen, studiedirektør Ole-Jørgen Torp var ordstyrer og tidligere vinnere av undervisningsprisen delte sine erfaringer og refleksjoner om læring og undervisning med resten av salen. 

Deretter bar turen opp i foajeen hvor sangkoret Noe Ganske Annet sørget for god stemning med sang og underholdning, og rektor kunne klippe snoren:

Rektor klipper snoren og innvier Læringssenteret

Rektor klipper snoren og innvier Læringssenteret

Foto
Elisabeth Dyb

Festivalen var i gang og de besøkende kunne nå vandre mellom stands hvor ulike læringseksempler ble presentert. Her fikk gjestene mulgihet til å teste ut ulike verktøy, stille spørsmål og hente inspirasjon til eget undervisningsarbeid. 

Vi takker alle som bidro til denne dagen, og til alle fremmøtte. Vi ser frem til mange gode samarbeid og utvikling av læring og undervisning ved NMBU.

Alle bidragsytere:

Vinnere av undervisningsprisen:

 • Geir Aamodt, ILP
 • Randi Moe, ProdMed
 • Petter Heyerdahl, IMT

Stands:

 • Skrivesenteret
  A
  kademisk skriveveiledning og presentasjonsteknikk. Tilbakemeldinger med Jing.
 • NMBU Film
  V
  ideoproduksjon, streaming og redigering.
 • Flipped classroom
  Å tenke omvendt om undervisning og hjemmearbeid.
 • Studentaktiv læring
  Aktivisering av studenter i klasserommet ved bruk av Kahoot.
 • E-bok og apps
  T
  he e-ZF-book, nanolearning and use of app
 • Instruksjonsvideoer
  Gjør forberedelsene hjemme - få økt læringsutbytte i laben.
 • Eik Ideverksted 
  Fra forelesning til praksis - motivasjon, innovasjon og studentansvar.
 • Inside Explorer og haptisk teknologi
  F
  å bedre forståelse gjennom 3D visualisering og og bruk av sansene dine.
 • Universitetspedagogikk
  G
  runnkompetanse om undervisning og læring. En ny hverdag i klasserommet?
 • Biblioteket
  Å
   søke og sitere vitenskapelig litteratur - grunnleggende for en god akademisk kultur.
 • Kommunikasjonsavdeling
  K
  ompetanse på tvers av enheter - utvikling av lærings- og formidlingsressurser.
 • Digital historiefortelling
  Utforsk styrken i en multimedieproduksjon. Kanskje et alternativ til den tradisjonelle semesteroppgaven?
 • Innovative presentasjoner og underveisevaluering
  Bruk av Prezi og selvtester.
 • Læringsstiler og adaptiv læring
  Lærer vi alle på samme måten?
 • SEVU - Etter og videreutdanning
  U
  tvikling av digitale læringsressurser for fleksibel læring.
Published 8. February 2016 - 14:17 - Updated 2. desember 2019 - 12:36