Seminar - På spor av fremragende utdanning

Seminaret På spor av fremragende utdanning - praktiske eksempler fra en sammensatt undervisningsverden ble avholdt den 7 oktober i Vitenparken som del 2 for medlemmer av SU etter deres møte første halvdel av dagen. Seminaret var i tillegg åpent for andre interesserte.

Fremragende utdanning
Et strategisk satsingsområde for NMBU er å kunne tilby fremragende utdanning og undervisning, derfor er undervisningskompetanse, pedagogisk utviklingsarbeid og studentaktive arbeidsformer viktige satsingsområder. NMBUs Læringsfilosofi danner grunnlaget for hvordan vi ønsker at studentene ved NMBU skal utvikle Kunnskap for livet, og er en rettesnor for hvordan vi på universitetet skal tilrettelegge for læring.

Som et ledd i denne prosessen inviterte Læringssenteret til seminar for å dele de gode eksemplene som praktiseres her ved NMBU, til inspirasjon og diskusjon rundt egen undervisningspraksis for akademisk ansatte. 

Program

Oppsummering fra diskusjon
Avslutningsvis ble deltakerne bedt om å diskutere gruppevis om hvilke tiltak eller behov det bør satses på i forhold til å øke kvaliteten på undervisning og læring. Her er noen av hovedpunktene, kort oppsummert:

  • Bedre og tettere samarbeid med næringsliv.

  • Digitalisere undervisning som er prosedyreorientert, slik at verdifull undervisningstid kan benyttes på mer hensiktsmessig måte.

  • Programendring - ikke la studentene vente til det siste året med få prøve seg i praksis.

  • Mer variert undervisning. 

  • Bedre kommunikasjon mellom underviser og student.
Published 31. oktober 2016 - 18:01 - Updated 23. mai 2017 - 19:17