SAMVIT-seminar om studentaktive læringsformer

 • Seminar studentaktive læringsformer
  Foto
  Elisabeth Dyb/NMBU

Kan aktivisering av studenter bidra til økt engasjement og læringsutbytte? Vi inviterte dyktige fagpersoner til å dele sine erfaringer og gode eksempler til inspirasjon for ansatte ved SAMVIT-fakultetet.

SAMVIT-seminar om studentaktive læringsformer

Mandag 31 august inviterte dekan Eva Falleth ved fakultet for samfunnsvitenskap, til seminar om studentaktive læringsformer hos Vitenparken her på NMBU. Seminaret ble planlagt og gjennomført i samarbeid med Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) og Læringssenteret.

Både interne og eksterne fagpersoner holdt presentasjoner i seminaret. Blant de eksterne var Arild Raaheim, som er professor ved Institutt for pedagogikk ved universitetet i Bergen, samt tilknyttet bioCEED, senter for fremragende utdanning. Raaheim innledet seminaret med å sette læring og studentaktiv undervisning i et helhetlig pedagogisk perspektiv. Anders Malthe Sørenssen er professor ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og vant blant annet Olav Thon prisen for fremragende undervisning i 2015.  

Workshop
Etter presentasjonene jobbet seminardeltakerne sammen i en workshop hvor de diskuterte rundt ulike spørsmål knyttet til studentaktivitet og undervisning. Hensikten med workshopen var å identifisere hvilke utfordringer deltakerne møter i sin undervisningssituasjon, slik at vi bedre kan tilrettelegge for de ønsker og behov de ansatte måtte ha i et kommende oppfølgingsseminar. 

Tone Birkemoe demonstrerer bruk av Kahoot i undervisning.
Tone Birkemoe demonstrerer bruk av Kahoot i undervisning.
Foto
Elisabeth Dyb/NMBU

Program og bidragsytere:

 • Velkommen
  ved dekan Eva Falleth

 • Læring og studentaktive læringsformer i et helhetlig pedagogisk perspektiv
  ved professor Arild Raaheim, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen


 • Kreativ bruk av Fronter
  ved senioringeniør Ronny Steen, Institutt for naturforvaltning, NMBU


 • Studentaktivitet i store klasser - erfaringer fra NMBU og Markedshøyskolen
  ved førsteamanuensis Gro Ladegård, Markedshøyskolen


 • Studentaktiv undervisning - erfaringer fra grunnleggende kurs i fysikk
  ved professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo


 • Bruk av Kahoot
  ved professor Tone Birkemoe, Institutt for naturforvaltning, NMBU

 • Workshop
  Ønsker og behov for neste seminar.
Published 13. oktober 2015 - 10:41 - Updated 23. mai 2017 - 19:19