Studentaktiv læring - Søknadsfrist DIKU

Array

Studentaktiv læring - Søknadsfrist DIKU

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
16:00

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil 3 år.

Diku lyser ut midler til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Se utlysningen her: https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/nasjonale-ordninger/program-for-studentaktiv-laering

Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 10:30 - Updated 13. september 2018 - 10:30