Olav Thon Stiftelsen: Intern frist for søknader om midler til studentaktiv forskningsprosjekter

Array

Olav Thon Stiftelsen: Intern frist for søknader om midler til studentaktiv forskningsprosjekter

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
15:00

Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning»

 Les nærmere om søknadskrav i P360 sak 18/02929 . Forslag og søknader sendes som notat til NMBUs forskningsavdeling via P360 sak 18/02929 innen 10. september 2018. De må være unntatt offentlighet (offl. §26 fjerde ledd) og skjermet. Kontaktperson i administrasjonen er Birger Kruse. 

Begge campus
Kontaktperson
Published 11. juni 2018 - 11:17 - Updated 11. juni 2018 - 11:17